Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 november 2015

Snelle toegang:

decreet

type decreet prom. 02/11/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015205322 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut voor de statistiek, van de raad van bestuur en de Wetenschappelijke Comités van het Instituut voor de nationale rekeningen type decreet prom. 02/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015205495 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Kaderconventie van de Raad van Europa over de Waarde van Cultureel Erfgoed voor de Samenleving, gedaan te Faro op 27 oktober 2005 type decreet prom. 02/11/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015205497 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Benelux Unie, gedaan te Brussel op 3 februari 2012 type decreet prom. 02/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015205496 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de authentificering van handelingen met een onroerend karakter van de Duitstalige Gemeenschap en van de openbare instellingen die onder de Duitstalige Gemeenschap ressorteren
^