Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 oktober 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015011412 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vereniging in het kader van een vordering tot collectief herstel type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015011428 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 101 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015011448 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn om een sanctie op te leggen, overeenkomstig artikel XV.66/2, §§ 1 en 5, van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015011450 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de openingsuren van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom voor het publiek type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015029553 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogere kunstschool type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015029568 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2014 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029592 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdeling «*****» van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029593 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdeling «*****» van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van de buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029595 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdeling «*****» van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029594 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdeling «*****» van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdeling «*****» van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029597 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdelingen «*****» en «*****» van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029596 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdelingen «*****», «*****», « geschiedenis, kunstgeschiedenis en «*****» van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029608 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdelingen «*****» en «*****» van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029604 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdeling «*****» van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015029610 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdeling «*****» van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015036333 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vastlegging van de tabel betreffende de hoeveelheid aardgas die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015204440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de taxi's vallen type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015204441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015204442 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap of door de Vlaamse gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015204889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap of door de Vlaamse gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015029555 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de publiekrechtelijke maatschappijen belast met het bestuur van de schoolgebouwen van het onderwijs georganiseerd door de overheid Brussel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015029556 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van een commissaris bij het Directiecomité van het consortium voor de bekrachtiging van de bevoegdheden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015029557 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur en van de Regeringscommissaris bij het Instituut voor opleiding tijdens de loopbaan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015029558 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 februari 1994 betreffende het toezicht op de afwezigheid van de personeelsleden van het onderwijs van de Franse Gemeenschap en de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015029567 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015029569 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 houdende toepassing van artikel 18 van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015029575 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 4, § 2 van het decreet van 12 juli 2012 tot regeling van de kwalificatie uitgedrukt in eenheden van leerresultaten in het secundair kwalificatieonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015029577 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 1993 houdende het repertorium van de basisopties in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 24/02/2016 numac 2016029092 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning van een instantie voor de zelfregulering van journalistieke deontologie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 17/12/2015 numac 2015029636 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van sommige leden van de Commissie belast het verstrekken van een advies over de aanvragen om afwijking van de leerwijzen beschreven in de referentiesystemen van de gemeenschappelijke eindcompetenties en de kennis vereist op het einde van de doorstromingsafdeling van de algemene en technologische humaniora in wetenschappelijke opvoeding en van de minimale competenties in wiskunde op het einde van de kwalificatie-afdeling indien het aanleren van wiskunde in het studieprogramma voorkomt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015029640 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van sommige leden van de Commissie belast met het verstrekken van een advies over de aanvragen om afwijking van de leerwijzen beschreven in de referentiesystemen van de eindcompetenties en de kennis vereist op het einde van de doorstromingsafdeling van de algemene en technologische humaniora in wiskunde, basiswetenschappen en algemene wetenschappen en van de gemeenschappelijke eindcompetenties en kennis op het einde van de kwalificatie-afdeling van de technische en beroepshumaniora in wetenschappelijke opvoeding, in het Frans en in economische en sociale opleiding, alsook in historische en aardrijkskundige opleiding

erkenning

type erkenning prom. 21/10/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015018348 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^