Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 oktober 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/10/2015 pub. 26/10/2015 numac 2015007259 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 1997 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 07/10/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015036251 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de indeling van Welzijnsschakels vzw bij de subsidiecategorie bovenlokale vereniging waar armen het woord nemen type ministerieel besluit prom. 07/10/2015 pub. 16/08/2016 numac 2016036152 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit met betrekking tot de minimale kwaliteitseisen en de vergoeding van de multidisciplinaire teams en met betrekking tot de erkenning van multidisciplinaire teams in de integrale jeugdhulp

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015029516 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de paritaire commissie voor het vrij confessioneel secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029519 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendarissen van de centrale paritaire commissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029518 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de centrale paritaire commissie voor de confessionele vrije gesubsidieerde PMS-centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029517 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de paritaire commissie voor het vrij confessioneel gespecialiseerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029520 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de centrale paritaire commissie voor het vrij confessioneel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029521 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de centrale paritaire commissie voor de officiële gesubsidieerde PMS-centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029529 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de paritaire commissie voor het vrij niet-confessioneel basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029528 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de paritaire commissie voor het vrij confessioneel basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029530 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de paritaire commissie voor het vrij niet-confessioneel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de paritaire commissie voor het vrij niet-confessioneel secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015029543 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendarissen van de paritaire gemeenschapscommissie voor het officieel gesubsidieerd secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015029542 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendarissen van de paritaire gemeenschapscommissie voor het officieel gesubsidieerd basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015029545 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendarissen van de paritaire gemeenschapscommissie voor het buitengewoon onderwijs en het officieel gesubsidieerd onderwijs voor sociaal-culturele promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029544 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Commissie voor selectie en evaluatie opgericht bij artikel 90 van het decreet van 8 maart 2007 betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs en betreffende het statuut van de personeelsleden van de algemene inspectiedienst en van de pedagogische adviseurs
^