Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 oktober 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/10/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015011382 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe type koninklijk besluit prom. 06/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015014242 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijzing aan het koninklijk besluit van 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 06/10/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015022360 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wat de wettelijke pensioenleeftijd betreft type koninklijk besluit prom. 06/10/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015022361 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 52 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/10/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015000752 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de Nederlandstalige Departementale Raad van Beroep type ministerieel besluit prom. 06/10/2015 pub. 14/10/2015 numac 2015009516 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van een commissie tot bescherming van de maatschappij type ministerieel besluit prom. 06/10/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015021058 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 2010 betreffende de samenstelling van de directieraad van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 06/10/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015021059 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2015 betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2013 tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van Beroep voor Studietoelagen en Studieleningen van de Franse Gemeenschap
^