Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 oktober 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/10/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015011413 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een toelage van maximum 762.000,00 euro aan de vzw "SAMU Social" voor de organisatie van de nachtopvang van maximum 300 personen in een gebouw gelegen te Brussel type ministerieel besluit prom. 05/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015014234 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissie voor de pleziervaart type ministerieel besluit prom. 05/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015204908 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij afwijkingen van het verbod bedoeld in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren aan de VZW « Belgische Mastiff » worden verleend type ministerieel besluit prom. 05/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015204909 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij afwijkingen van het verbod bedoeld in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren worden verleend voor het seizoen 2015-2016

overeenkomst

type overeenkomst prom. 05/10/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015022359 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^