Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 september 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/09/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015009500 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van **** ****, **** 6 "Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen" van de **** van 24 december 2002, wat de uitzonderlijke en tijdelijke toekenning van toelagen voor de uitoefening van de voogdij betreft type koninklijk besluit prom. 23/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015204279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 126 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 23/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015204280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 23/09/2015 pub. 15/12/2020 numac 2020016318 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van **** ****, **** 6 "Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen" van de **** van 24 december 2002, wat de uitzonderlijke en tijdelijke toekenning van toelagen voor de uitoefening van de voogdij betreft. - **** vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015204281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot invoeging van een hoofdstuk IVbis houdende een artikel 6 in het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029511 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van het Directiecomité van de CFC-stuur- en positioneringsinstantie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029539 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenstelling van de Hoge Raad voor Opvoeding tot de Media
^