Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 31 augustus 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/08/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015011347 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie van de vertrouwenspersoon integriteit type ministerieel besluit prom. 31/08/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015021046 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 2012 tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 31/08/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015021047 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 31/08/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015022311 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het personeelsplan 2015 voor de Pensioendienst voor de overheidssector type ministerieel besluit prom. 31/08/2015 pub. 28/01/2016 numac 2016200251 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 31/08/2015 pub. 28/01/2016 numac 2016200250 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 31/08/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016200255 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 31/08/2015 pub. 28/01/2016 numac 2016200253 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 31/08/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016200252 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 31/08/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016200254 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 05 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 31/08/2015 pub. 16/02/2016 numac 2016200672 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

bericht

type bericht prom. 31/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015018312 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende de validatie van diagnostische reagentia voor boviene virale diarree bij runderen door het nationale referentielaboratorium

erratum

type erratum prom. 31/08/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015021048 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door de Koninklijke Bibliotheek van België. - Erratum type erratum prom. 31/08/2015 pub. 30/09/2015 numac 2015021053 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door de Koninklijke Bibliotheek van België. - Erratum
^