Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 mei 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015021029 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van voordracht en benoeming van de leden van het Nationaal Pensioencomité type koninklijk besluit prom. 28/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015021030 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verdeling van de mandaten van de organisaties die de belangen van de werknemers, de personeelsleden van de publieke sector, de werkgevers en de zelfstandigen binnen het Nationaal Pensioencomite vertegenwoordigen

arrest

type arrest prom. 28/05/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015022241 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid voor het jaar 2015

beschikking

type beschikking prom. 28/05/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015031343 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht type beschikking prom. 28/05/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015031344 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 28/05/2015 pub. 31/07/2015 numac 2015031485 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/558 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 juni 2013 houdende benoeming van de leden van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/05/2015 pub. 08/06/2015 numac 2015202617 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2011 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2011 tot 30 juni 2016 vastgelegd worden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2015 pub. 07/09/2016 numac 2016031586 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 januari 1997 houdende oprichting van een Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/05/2015 pub. 03/06/2015 numac 2015000310 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief tot wijziging van de ministeriële omzendbrief van 2 oktober 2007 betreffende de markering van brandweerhelmen en tot invoering van nieuwe insignes ingevolge de hervorming van de civiele veiligheid

erratum

type erratum prom. 28/05/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015031336 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan. - Erratum type erratum prom. 28/05/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015031338 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan. - Erratum type erratum prom. 28/05/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015031337 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan. - Erratum

document

type document prom. 28/05/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015202972 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 13 maart 2014 houdende aanwijzing van de werkende en plaatsvervangende leden van de Raad voor Volwassenenvorming type document prom. 28/05/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015202973 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de erkenning van opleidingen
^