Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 januari 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 23/01/2015 numac 2014004076 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Win For Life For 2", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014012220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 17/02/2015 numac 2014012226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, tot instelling en vaststelling, voor 2013-2014, van de procedure en van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers vanaf 56 jaar die worden ontslagen met een beroepsverleden van minstens 33 jaar waarvan minstens 20 jaar in een arbeidsregime zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 gesloten op 23 maart 1990 in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 17/02/2015 numac 2014012228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de toekenning van een niet recurrent resultaatsgebonden voordeel in uitvoering van artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2014 tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 17/02/2015 numac 2014012231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014012232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2013-2014 voor de havenarbeiders van het logistiek contingent type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014012234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2013-2014 voor de havenarbeiders van het algemeen contingent type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014012235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014012236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de bijkomende opleidingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014012240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot vaststelling van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 17/02/2015 numac 2014012237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het sectoraal systeem ecocheques type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 18/02/2015 numac 2014012239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de terugbetaling van de verplaatsingskosten type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014012242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen gevestigd in het Waalse Gewest, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2011 type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 17/02/2015 numac 2014012243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014012241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de betaling van een eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap en gesubsidieerd door de "Dienstelle für Personen mit Behinderung" tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst geregistreerd op 2 juli 2010 onder het nummer 100233/CO/327.03 type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014012244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het sectoraal akkoord 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014012248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, inzake regeling van schorsing van de uitvoering van de overeenkomst en regeling van gedeeltelijke arbeid type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014012247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden in 2013 en 2014 type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 17/02/2015 numac 2014012245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014012250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vormingsinspanningen in de beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap en gesubsidieerd door de "Dienststelle für Personen mit Behinderung" type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014012249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de vervoerkosten type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014012251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 29/01/2015 numac 2014014996 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende de goedkeuring van de lijst met over te dragen onroerende goederen in het kader van de hervorming van de Belgische spoorwegen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 04/02/2015 numac 2014206717 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 1993 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de bijzondere hulpverlening voor kind en gezin type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 04/02/2015 numac 2014206718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 1993 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de thuislozenzorg type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003 betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 17/02/2015 numac 2014207072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pelslooierijen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2003 betreffende de toekenning van een syndicale premie type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de ecocheque type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende de uitvoering van het sectorakkoord 2013-2014, luik bijdrage aan het vormingsfonds type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een cadeau-cheque aan de werknemers type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, betreffende de bijkomende opleidingsinspanningen voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de sector van de filmproductie en tot bepaling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, gesloten op 27 juni 2012 in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het sectoraal model jaartijd (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1993 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2009 betreffende de vervoerkosten type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008 houdende de toepassing van de functieclassificatie in de horecasector type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten van organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende recht op opleiding type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het garagepersoneel in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2014 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 318.02 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende het sociaal akkoord 2013-2014, luik koopkracht type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 18/02/2015 numac 2014207100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de bedienden der metaalfabrikatennijverheid type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 17/02/2015 numac 2014207259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, tot vaststelling van de minimumleeftijd waarop oudere werknemers kunnen genieten van een bijkomende uitkering in geval van afdanking krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 18/02/2015 numac 2014207346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden met nachtprestaties die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 56 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207349 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van artikel 54 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1979 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor zware beroepen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207355 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 betreffende het sectoraal akkoord type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de regeling voor overuren tot uitvoering van de wet van 17 augustus 2013 betreffende de modernisering van het arbeidsrecht en houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de verlenging van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden met nachtprestaties die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 56 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1973 betreffende de toekenning van een syndicale premie aan de werklieden en werksters tewerkgesteld in de haarsnijderijen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de databank en het opleidings-CV type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 18/02/2015 numac 2014207382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de maaltijdcheques ten gunste van de uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 56 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van tenminste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207383 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een syndicale premie in de subsector van de afhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, ter bepaling voor 2014 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207393 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2007 betreffende de werkkledij in de textielsector type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 18/02/2015 numac 2014207384 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning aan sommige bejaarde arbeiders van een aanvullende vergoeding ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf - fbz-fse Constructiv" (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207448 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde arbeiders met nachtprestaties indien zij worden ontslagen (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207452 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag na ontslag type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het sectoraalsysteem ecocheques type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207449 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de bedrijfstoeslag bij werkloosheid vanaf 56 jaar na 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 18/02/2015 numac 2014207453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning door het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" van een bijzondere aanvullende vorstvergoeding type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de sociale vrede type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207455 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, tot vaststelling van de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207454 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 17/02/2015 numac 2014207458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, betreffende de uitvoering van het sectoraal akkoord 2014, luik landingsbanen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011 betreffende de lonen, loontoeslagen en premies type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het concept "gelijk loon voor gelijk werk" type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207457 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het sectoraal akkoord voor de jaren 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 17/02/2015 numac 2014207462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de werkzekerheidsclausule type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001 betreffende het extra-legaal pensioen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207508 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de nachtarbeid type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207511 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2002, gesloten in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207509 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende risicogroepen in 2014 type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 18/02/2015 numac 2014207515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van de bijdrage aan het "Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid - fvb-ffc Constructiv" type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207514 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de landingsbaan vanaf de leeftijd van 50 jaar type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende het sociaal akkoord 2013-2014, luik tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voortgezette opleiding van de werknemers in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207520 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 18/02/2015 numac 2014207519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 18/02/2015 numac 2014207665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende het gebruik van tijdelijke werkloosheid om economische redenen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207664 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het zaterdagwerk type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 18/02/2015 numac 2014207667 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2013-2014 voor de vaklui type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207669 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207673 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de barema's en formule indexering in de subsector van de afhandeling op de luchthavens type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de afscheidspremie in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207674 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de algemene nationale collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011, zoals eerder verlengd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2013 type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de maatregelen ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de inspanningen ten gunste van de personen die tot de risicogroepen behoren en de beroepsopleiding in 2014 type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 18/02/2015 numac 2014207679 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de bewakings- en/of toezichtsdiensten type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de aanvullende sociale toelage voor het dienstjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de werknemers die hebben gewerkt in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 17/02/2015 numac 2014207682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 17/02/2015 numac 2014207681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de werkzekerheidsclausule en overlegprocedure (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 17/02/2015 numac 2014207692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 18/02/2015 numac 2014207690 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, met uitzondering van die ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de eindejaarspremie : uitdiensttreding en arbeidsongeschiktheid type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207689 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207693 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009 betreffende de wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid" type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de bijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207696 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de toekenning van een jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2013 betreffende het sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2013-2014 voor de havenarbeiders van het algemeen contingent type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207700 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de eindeloopbaan type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 18/02/2015 numac 2014207698 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 22/01/2015 numac 2014207704 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2002 betreffende de bijkomende tewerkstelling die voortvloeit uit de arbeidsduurvermindering bij het loopbaaneinde (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 18/02/2015 numac 2014207789 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van de begeleidende maatregelen ten voordele van de arbeiders en arbeidsters van het bouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207790 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207791 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2009 betreffende de tegemoetkoming van de ondernemingen van de dagbladpers in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 18/02/2015 numac 2014207793 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de vlasbereiding type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 17/02/2015 numac 2014207792 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen - Geboortejaar : 1957 type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207797 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 18/02/2015 numac 2014207794 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan sommige invalide arbeiders van de bouwnijverheid type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207795 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren" type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het werkloosheidsstelsel met toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie" op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 26/01/2015 numac 2015000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 26/01/2015 numac 2015003024 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 02-33-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparende investeringen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 18/02/2015 numac 2015012003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van het pensioenreglement vastgelegd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2009 tot wijziging en coördinatie van het pensioenreglement en het solidariteitsreglement vastgelegd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006 tot invoering van een sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders van de bouwnijverheid type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2015012005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 18/02/2015 numac 2015012006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf - fbz-fse Constructiv" type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2015012004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de aandachtsgroepen binnen de bedrijfstak gas en elektriciteit type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2015012007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdinesten, betreffende de arbeidsduur en humanisering van de arbeid voor de 8e activiteit type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 03/03/2016 numac 2015012147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenplan type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 26/01/2015 numac 2015014013 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer naar de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 26/01/2015 numac 2015014014 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister enfederale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer naar de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 26/01/2015 numac 2015014018 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer naar de Waalse Regering type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 26/01/2015 numac 2015014015 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 26/01/2015 numac 2015014017 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 26/01/2015 numac 2015014016 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 26/01/2015 numac 2015014019 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer naar de Waalse Regering type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 26/01/2015 numac 2015014020 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer naar de Waalse Regering type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 07/04/2015 numac 2015014125 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer naar de Vlaamse Regering. - Bijlage 1. - Erratum type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 07/04/2015 numac 2015014126 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer naar de Vlaamse Regering. - Bijlage 3. - Erratum type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 22/01/2015 numac 2015024033 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2015, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2015024034 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 22/01/2015 numac 2015200075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2015200267 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 57 van de wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2015200268 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 57, § 4 van de wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/01/2015 pub. 15/01/2015 numac 2015200069 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en registratie van honden en het ministerieel besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en registratie van honden type besluit van de waalse regering prom. 08/01/2015 pub. 19/01/2015 numac 2015200072 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van artikel 6 van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen
^