Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 december 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014004042 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van een directeur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 04/02/2015 numac 2014012218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vastlegging van de loonvoorwaarden in de sector van de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 04/02/2015 numac 2014012222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de toegang en de promotie tot weddetrekkende functies type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2014012224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009 betreffende arbeidsduur, overuren en arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014024410 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2014206758 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, inzake uitvoering van het sectoraal akkoord 2014, luik arbeidstijd type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 04/02/2015 numac 2014206757 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer der consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2014206762 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 houdende de invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2014206765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2014206774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 04/02/2015 numac 2014206773 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot oprichting van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de orthopedische technologieën" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2014206777 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de inspanningen ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 04/02/2015 numac 2014206776 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009 betreffende de toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2014206780 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de toekenning van een jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2014206792 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de syndicale premie 2014 type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2014206797 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, houdende wijzigingen aan de statuten fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2014206801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende een bijzondere vergoeding voor de arbeiders in geval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 04/02/2015 numac 2014206799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de tewerkstelling en vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2014206803 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot wijziging van afdelingen A en C van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 betreffende het sectoraal stelsel van bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2014206807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot verhoging van de interne grens van de arbeidsduur en het quotum overuren waarvoor de werknemer kan afzien van de inhaalrust binnen het kader voorzien door de wet van 17 augustus 2013 en houdende diverse bepalingen betreffende de modernisering van het arbeidsrecht en het koninklijk besluit van 11 september 2013 tot vaststelling van de onderhandelingsprocedures voor het verhogen van de interne grens van de arbeidsduur die in de loop van de referteperiode moet worden nageleefd en van het quotum overuren waarvoor de werknemer kan afzien van de inhaalrust in toepassing van artikel 26bis, § 1er en 2bis van de arbeidswet van 16 maart 1971 type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 04/02/2015 numac 2014206810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de maatregelen ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2014206813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het recht van oudere werknemers op landingsbanen type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2014206816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de syndicale premie 2013 type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2014207067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2014207075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2014207090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014207262 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het bouwen, herstellen en renoveren van spoorwegmateriaal gelegen op het grondgebied van Brugge Sint-Michiels en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2015015004 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 19/01/2015 numac 2015018014 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedtransfusie-instellingen voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 19/01/2015 numac 2015018017 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2015 aan het "Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie" type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2015018053 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de subsidie 2012 aan ethische comités en tot toepassing van artikel 30 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 06/11/2020 numac 2020043371 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten. - Duitse vertaling

document

type document prom. 13/12/2014 pub. 28/01/2015 numac 2015035072 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden
^