Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 augustus 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/08/2014 pub. 30/09/2014 numac 2014205721 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1973 tot bepaling van de te volgen gemeenschappelijke regels voor de vaststelling van de toelagen per dag toegekend voor onderhoud, opvoeding en behandeling van minderjarigen en van gehandicapten geplaatst ten laste van de openbare besturen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/08/2014 pub. 25/11/2014 numac 2014014802 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 158 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Yves-Gomezée, ter hoogte van de kilometerpaal 92.842 type ministerieel besluit prom. 14/08/2014 pub. 25/11/2014 numac 2014014800 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 209 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Mariembourg, ter hoogte van de kilometerpaal 112.627 type ministerieel besluit prom. 14/08/2014 pub. 25/11/2014 numac 2014014801 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 159 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Yves-Gomezée, ter hoogte van de kilometerpaal 93.685 type ministerieel besluit prom. 14/08/2014 pub. 25/11/2014 numac 2014014806 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 148 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Walcourt, ter hoogte van de kilometerpaal 87.023 type ministerieel besluit prom. 14/08/2014 pub. 25/11/2014 numac 2014014805 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 153 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Yves-Gomezée, ter hoogte van de kilometerpaal 90.236 type ministerieel besluit prom. 14/08/2014 pub. 25/11/2014 numac 2014014803 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 156 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Yves-Gomezée, ter hoogte van de kilometerpaal 92.444 type ministerieel besluit prom. 14/08/2014 pub. 25/11/2014 numac 2014014804 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 155 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Yves-Gomezée, ter hoogte van de kilometerpaal 92.152 type ministerieel besluit prom. 14/08/2014 pub. 25/11/2014 numac 2014014807 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 147 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Walcourt, ter hoogte van de kilometerpaal 86.561

document

type document prom. 14/08/2014 pub. 30/09/2014 numac 2014205722 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 4 augustus 2005 betreffende het Fonds voor afbetaling van schulden type document prom. 14/08/2014 pub. 30/09/2014 numac 2014205723 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 december 1997 betreffende de organisatie en de subsidiëring van de dagcentra voor mindervaliden type document prom. 14/08/2014 pub. 08/10/2014 numac 2014205880 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren sociale aangelegenheden en gezondheid
^