Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 juli 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014007338 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten wat de vrijwillige militaire inzet betreft type koninklijk besluit prom. 22/07/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014007339 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2014-2015 en tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 22/07/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014021101 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister - Koninklijk besluit. - Regering Ontslag. - Wijziging. - Benoeming

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204995 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/07/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014000625 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief waarbij uitleg verschaft wordt bij de nieuwe regelgeving aangaande de gemeentelijke administratieve sancties type omzendbrief prom. 22/07/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014021081 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief overheidsopdrachten - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden van een opdrachtnemer of onderaannemer - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden van een opdrachtnemer of onderaannemer die illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt - Uitbreiding van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de fiscale en sociale schulden naar bepaalde fraudegevoelige dienstensectoren type omzendbrief prom. 22/07/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief waarbij uitleg verschaft wordt bij de nieuwe regelgeving aangaande de gemeentelijke administratieve sancties. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. 22/07/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014000751 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht inzake de bijlage C bij de Ministeriële Richtlijn MFO-2 van 13 april 2012 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. - Duitse vertaling
^