Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 april 2014

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014011299 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van de stad Antwerpen als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014024169 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 september 2009 tot benoeming van de leden van de Commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014024175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité "Overdraagbare en Besmettelijke Ziekten" bij de Wetenschappelijke Raad van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014024178 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2009 tot benoeming van de leden van de adviescommissies « Volksgezondheid & surveillance », « Voeding, geneesmiddelen en consumptiegoederen » en « Expertise, Dienstverlening en Klantenrelaties » bij de Wetenschappelijke Raad van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024186 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op een bijzondere beroepsbekwaamheid type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024189 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de neurologische kinesitherapie type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024190 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de manuele therapie type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024187 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de pediatrische kinesitherapie type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024188 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024191 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de cardiovasculaire kinesitherapie type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024311 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de respiratoire kinesitherapie type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014024382 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de pediatrische kinesitherapie. - Rechtzetting type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014024383 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de neurologische kinesitherapie. - Rechtzetting type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014024386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie. - Rechtzetting type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014024385 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de cardiovasculaire kinesitherapie. - Rechtzetting type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014035560 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer
^