Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 april 2014

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014007182 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanduiding van de voorzitters, de vice-voorzitters en van bepaalde leden van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie type ministerieel besluit prom. 17/04/2014 pub. 06/05/2014 numac 2014011293 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 17/04/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014031427 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 17/04/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031587 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 17/04/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014031628 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Oudergem VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 17/04/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014031629 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Schaarbeek VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 17/04/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014031630 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning voor bepaalde activiteiten van Sunworks Brussel CVBA met een sociaal oogmerk als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 17/04/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014031632 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van "Mission locale de Forest" VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 17/04/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014031631 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning voor bepaalde activiteiten van de Dienst Tewerkstelling van Koekelberg VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 17/04/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014031634 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning voor bepaalde activiteiten van Jobelix VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 17/04/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014031633 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de hernieuwing van de erkenning van "Mission locale d'Anderlecht pour l'Emploi, la Formation et le Développement" VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 17/04/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014031637 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de BVBA AYLIN als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 17/04/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014031635 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van bepaalde activiteiten alsook de uitbreiding van de erkenning tot andere activiteiten van de CVBA met een sociaal oogmerk GREENWORKS als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 17/04/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014031638 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de CVBA met een sociaal oogmerk 1000 Diensten als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 17/04/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014031636 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van "Centre d'Orientation et de Formation aux Technologies Nouvelles" VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 17/04/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014031640 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van "TRADURA" CVBA met een sociaal oogmerk als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 17/04/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014031639 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van de erkenning van "Mission pour l'Emploi des Artistes" VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 17/04/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014031642 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van "PermaFungi" CVBA met een sociaal oogmerk als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 17/04/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014031641 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van "TAC TIC Informatique" CVBA met een sociaal oogmerk als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 17/04/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014031643 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van "Paraconstruct" VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 17/04/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014031645 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van "Centre de Formation Bonnevie" VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 17/04/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014031644 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van De Overmolen VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/04/2014 pub. 02/05/2014 numac 2014009201 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief nr. 223 betreffende de verplaatsingsvergoedingen van gerechtsdeurwaarders in strafzaken

document

type document prom. 17/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033005 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot definitieve rangschikking van het Saxby-seinhuis Cab. SII als monument en van het volledige terrein van het station in Raeren als ensemble type document prom. 17/04/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014203915 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 februari 2013 tot instelling van de Adviesraad voor Gezondheidspromotie

erratum

type erratum prom. 17/04/2014 pub. 10/12/2014 numac 2014207167 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot definitieve rangschikking van het Saxby-seinhuis Cab. SII als monument en van het volledige terrein van het station in Raeren als ensemble. - Erratum
^