Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 april 2014

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014003223 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit wijzigende het ministerieel besluit van 2 juni 2003 houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 01/09/2014 numac 2014014389 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 121 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Diksmuide - De Panne, gelegen te De Panne ter hoogte van de kilometerpaal 86.687 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 01/09/2014 numac 2014014390 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Denderleeuw ter hoogte van de kilometerpaal 1.653 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 01/09/2014 numac 2014014391 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Denderleeuw ter hoogte van de kilometerpaal 2.112 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 01/09/2014 numac 2014014394 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 9 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Aalst ter hoogte van de kilometerpaal 3.995 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 01/09/2014 numac 2014014392 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 5 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Denderleeuw ter hoogte van de kilometerpaal 2.708 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 01/09/2014 numac 2014014393 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Aalst ter hoogte van de kilometerpaal 3.796 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 01/09/2014 numac 2014014396 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 12 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Haaltert ter hoogte van de kilometerpaal 5.527 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 01/09/2014 numac 2014014397 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 16 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Haaltert ter hoogte van de kilometerpaal 6.704 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 01/09/2014 numac 2014014395 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 10 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Haaltert ter hoogte van de kilometerpaal 4.612 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 01/09/2014 numac 2014014398 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 19 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Erpe - Mere ter hoogte van de kilometerpaal 7.660 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014014500 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 23 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Erpe-Mere ter hoogte van de kilometerpaal 9.690 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 01/09/2014 numac 2014014399 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 20 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Erpe - Mere ter hoogte van de kilometerpaal 7.996 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014014502 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 39 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Herzele ter hoogte van de kilometerpaal 16.843 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014014501 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 24 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Erpe-Mere ter hoogte van de kilometerpaal 10.134 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014014506 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 30 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Herzele ter hoogte van de kilometerpaal 13.249 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014014505 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 27 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Erpe-Mere ter hoogte van de kilometerpaal 11.695 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014014503 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 25 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Erpe-Mere ter hoogte van de kilometerpaal 11.087 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014014504 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 26 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Erpe-Mere ter hoogte van de kilometerpaal 11.307 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014014508 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 32 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Herzele ter hoogte van de kilometerpaal 14.445 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014014507 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 31 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Herzele ter hoogte van de kilometerpaal 13.804 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014014510 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 36 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Herzele ter hoogte van de kilometerpaal 16.160 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014014509 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 34 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Herzele ter hoogte van de kilometerpaal 15.460 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014029404 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het leren door taalbad wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het leren door taalbad wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het leren door taalbad wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014035345 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2013 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203856 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het biologisch waardevolle vochtige gebied "Prairie à l'ouest de la noue de Moignelée" te Aiseau

decreet

type decreet prom. 11/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027153 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 2008 type decreet prom. 11/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014029321 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst, gedaan te Brussel op 11 mei 2010 en in The Valley op 24 september 2010, tussen het Koninkrijk België en Anguilla inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden type decreet prom. 11/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014029325 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Tsjechische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Brussel op 15 maart 2010 type decreet prom. 11/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014029326 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds, gedaan te Ulaanbaatar op 30 april 2013 type decreet prom. 11/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014029323 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Gemenebest Dominica inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 26 februari 2010 type decreet prom. 11/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014029324 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Vorstendom Liechtenstein inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden en het Protocol, gedaan te Brussel op 10 november 2009 type decreet prom. 11/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014029333 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Manama op 4 november 2007, alsook het Wijzigende protocol ervan gedaan te Manama op 23 november 2009 type decreet prom. 11/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014029344 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot aanpassing van de financiering van de instellingen voor hoger onderwijs aan de nieuwe organisatie van de studies type decreet prom. 11/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029348 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de invoering van een kadaster van onderwijs- en post-onderwijstrajecten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014029350 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende bepalingen betreffende het statuut van de personeelsleden van het onderwijs type decreet prom. 11/04/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029361 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 11/04/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029362 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de werking van de instanties voor de netoverschrijdende sturing van het kwalificerend onderwijs type decreet prom. 11/04/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014029360 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs type decreet prom. 11/04/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014029364 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot finalisering van de overdracht van de studies van vertaler-tolk naar de universiteit type decreet prom. 11/04/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014029371 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende de oprichting en de ontwikkeling van collectieve structuren van het hoger onderwijs voor de activiteiten inzake een voortgezette vorming en een leven lang leren type decreet prom. 11/04/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014029370 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van verschillende bepalingen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 11/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014029378 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van de erkenning en de subsidiering van een interuniversitaire vereniging tot ondersteuning van de sportprestatie type decreet prom. 11/04/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029380 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging inzonderheid van het decreet van 30 juni 2006 betreffende de pedagogische organisatie van de eerste graad van het secundair onderwijs type decreet prom. 11/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014029412 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord, op 20 maart 2014 gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de ontwikkeling van regio's voor Kwalificerend Onderwijs - Vorming - Arbeidsmarkt type decreet prom. 11/04/2014 pub. 10/10/2014 numac 2014029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs type decreet prom. 11/04/2014 pub. 28/10/2014 numac 2014029597 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende de terbeschikkingstelling van voorzieningen in het kader van de herziening van het kwalificerend onderwijs en de samenwerking tussen de Centra voor gevorderde technologieën en de Kenniscentra type decreet prom. 11/04/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029646 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het goed bestuur in de uitvoering van de openbare mandaten in de overheidsinstellingen en in de van de overheid afgeleide entiteiten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 31/10/2014 numac 2014029652 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het aanhangsel bij het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/05/2014 numac 2014202885 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 25 februari 1999 houdende toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur type decreet prom. 11/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202973 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de registratie-, hypotheek- en griffierechten en de Waalse belastingsprocedure en tot wijziging van het decreet van 19 september 2013 houdende verscheidene fiscale bepalingen type decreet prom. 11/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014202982 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid aangevuld wordt met een Boek VII betreffende lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transseksuelen type decreet prom. 11/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014202999 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening aan het Waalse Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie overgedragen wordt type decreet prom. 11/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014203110 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 november 2013 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende de artikelen 42 en 44 van de Internationale Conventie inzake de rechten van het kind type decreet prom. 11/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014203116 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het kaderakkoord tot samenwerking tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het inter-Franstalig overleg inzake gezondheid en bijstand aan personen en betreffende de gemeenschappelijke principes die op deze laatsten van toepassing zijn type decreet prom. 11/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014203167 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (1) type decreet prom. 11/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014203195 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van Verordening nr. 347/2013 type decreet prom. 11/04/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014203382 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de plattelandsontwikkeling type decreet prom. 11/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203439 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van Boek III van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie houdende de bepalingen inzake erfgoed type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen type decreet prom. 11/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203686 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt

erratum

type erratum prom. 11/04/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029481 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet waarbij de pedagogische uitrusting van het kwalificerend onderwijs wordt gewaarborgd en tot organisatie van de centra voor geavanceerde technologie. - Erratum

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 11/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014203196 bron waalse overheidsdienst Bijzonder decreet tot opheffing van het bijzonder decreet van 23 oktober 1997 waarbij de door het Franse kiescollege rechtstreeks gekozen senatoren betrokken zijn bij de werkzaamheden van de Waalse Gewestraad

erratum

type erratum prom. 11/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203204 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de registratie-, hypotheek- en griffierechten en de Waalse belastingsprocedure en tot wijziging van het decreet van 19 september 2013 houdende verscheidene fiscale bepalingen. - Erratum
^