Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 april 2014

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014002027 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2004 houdende de samenstelling van het wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 08/04/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014003146 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de retributies voor bijzondere prestaties van de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen type ministerieel besluit prom. 08/04/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014024266 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de Faculté de Médecine van de ULB, voor de organisatie van een reflectiedag rond het thema "Interruption volontaire de grossesse en Europe : un droit menacé"

arrest

type arrest prom. 08/04/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014022255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan - boekjaar 2014 van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014000477 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie. - Omzendbrief OOP 42 betreffende evenementen die in het kader van het WK voetbal 2014 kunnen plaatsvinden in België. - Duitse vertaling
^