Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 december 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013206404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 2012 tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel voor de Overheidssector type ministerieel besluit prom. 23/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014007000 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 9 januari 1956 betreffende de huisvestingstoelagen aan sommige weddetrekkende militairen en aan de burgerlijke personeelsleden met permanente dienst in het kamp van Elsenborn, en die niet op staatskosten gehuisvest zijn type ministerieel besluit prom. 23/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014014001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit nr. A/02698/69/114 van 5 augustus 2013 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 114 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Ieper - Poperinge, gelegen te Poperinge, ter hoogte van de kilometerpaal 42.890 type ministerieel besluit prom. 23/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014014002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 12c op de spoorlijn nr. 202B, baanvak Y. Pelikaan - bundel Ramskapelle, gelegen in het havengebied van Zeebrugge, ter hoogte van de kilometerpaal 2.731 type ministerieel besluit prom. 23/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014014000 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 54, baanvak Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Temse, ter hoogte van de kilometerpaal 27.210 type ministerieel besluit prom. 23/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014014003 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/02531/35/122 van 21 juni 2013 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen aan de overweg nr. 122 op de spoorlijn nr. 35 Leuven - Hasselt, gelegen te Rotselaar, ter hoogte van de kilometerpaal 99.927 type ministerieel besluit prom. 23/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014014004 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 102 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Diksmuide - De Panne, gelegen te Veurne ter hoogte van de kilometerpaal 76.291 type ministerieel besluit prom. 23/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014014006 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 107 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Diksmuide - De Panne, gelegen te Veurne ter hoogte van de kilometerpaal 80.126 type ministerieel besluit prom. 23/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014014005 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 104 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Diksmuide - De Panne, gelegen te Veurne ter hoogte van de kilometerpaal 77.300 type ministerieel besluit prom. 23/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014014009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 110 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Diksmuide - De Panne, gelegen te Veurne ter hoogte van de kilometerpaal 80.895 type ministerieel besluit prom. 23/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014014008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 109 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Diksmuide - De Panne, gelegen te Veurne ter hoogte van de kilometerpaal 80.824 type ministerieel besluit prom. 23/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014014007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 108 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Diksmuide - De Panne, gelegen te Veurne ter hoogte van de kilometerpaal 80.725 type ministerieel besluit prom. 23/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014014010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 111 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Diksmuide - De Panne, gelegen te Veurne ter hoogte van de kilometerpaal 81.250 type ministerieel besluit prom. 23/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014014011 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 112 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Diksmuide - De Panne, gelegen te Veurne ter hoogte van de kilometerpaal 81.636 type ministerieel besluit prom. 23/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014014012 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 113 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Diksmuide - De Panne, gelegen te Veurne ter hoogte van de kilometerpaal 82.092 type ministerieel besluit prom. 23/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014014014 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 116 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Diksmuide - De Panne, gelegen te De Panne ter hoogte van de kilometerpaal 83.343 type ministerieel besluit prom. 23/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014014013 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 114 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Diksmuide - De Panne, gelegen te De Panne ter hoogte van de kilometerpaal 82.580 type ministerieel besluit prom. 23/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014014015 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 118 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Diksmuide - De Panne, gelegen te De Panne ter hoogte van de kilometerpaal 84.564 type ministerieel besluit prom. 23/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014014016 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 120 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Diksmuide - De Panne, gelegen te De Panne ter hoogte van de kilometerpaal 85.527 type ministerieel besluit prom. 23/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014014017 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 121 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Diksmuide - De Panne, gelegen te De Panne ter hoogte van de kilometerpaal 86.687 type ministerieel besluit prom. 23/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014014018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 125 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Diksmuide - De Panne, gelegen te De Panne ter hoogte van de kilometerpaal 88.601 type ministerieel besluit prom. 23/12/2013 pub. 05/03/2014 numac 2014201464 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 29 augustus 2013 betreffende de contractuele betrekkingen in de sector melk en zuivelproducten type ministerieel besluit prom. 23/12/2013 pub. 05/05/2014 numac 2014202787 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03, 04, 12, 13, 22, 24, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

decreet

type decreet prom. 23/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013029654 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, en met de Notulen voor de ondertekening van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 2 maart 2012 type decreet prom. 23/12/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013029652 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 2011 houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 23/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013032039 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, gedaan te Brussel op 2 maart 2012 type decreet prom. 23/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013032037 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie type decreet prom. 23/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013207356 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie type decreet prom. 23/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013207358 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 23/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013207355 bron waalse overheidsdienst Decreet tot instemming, wat de aangelegenheden betreft overgedragen van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest, met het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, en met de Notulen van het verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 2 maart 2012 type decreet prom. 23/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013207357 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie type decreet prom. 23/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013207354 bron waalse overheidsdienst Decreet tot instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, en met de Notulen van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 2 maart 2012 type decreet prom. 23/12/2013 pub. 15/01/2014 numac 2014029004 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014029097 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2013 pub. 19/03/2014 numac 2014029102 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap totwijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014029100 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014029099 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2012 tot aanwijzing van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de hogere kunstscholen van het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2013 pub. 19/03/2014 numac 2014029101 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2013 pub. 19/03/2014 numac 2014029103 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2013 pub. 19/03/2014 numac 2014029108 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij secundair onderwijs

erratum

type erratum prom. 23/12/2013 pub. 01/12/2015 numac 2015007273 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 1952 tot bepaling van de functies van het Ministerie van Landsverdediging waaraan vrije inwoning is verbonden. - Erratum
^