Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 oktober 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/10/2013 pub. 15/10/2013 numac 2013011535 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van het niveau van specificatie van de basisfactuur betreffende elektronische communicatie type ministerieel besluit prom. 08/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013018429 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen type ministerieel besluit prom. 08/10/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013022523 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 08/10/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013029587 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de afdeling medisch toezicht van de externe dienst voor preventie en bescherming SPMT type ministerieel besluit prom. 08/10/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013029586 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de afdeling medisch toezicht van de externe dienst voor preventie en bescherming Attentia type ministerieel besluit prom. 08/10/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013029590 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Academische bachelor in de industriële wetenschappen » gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het lange type type ministerieel besluit prom. 08/10/2013 pub. 03/11/2014 numac 2014029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 08/10/2013 pub. 03/11/2014 numac 2014029626 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 08/10/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014201187 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 08/10/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014201185 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 08/10/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014201188 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04, 05 en 35 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 08/10/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014201186 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 06 en 07 van organisatieafdelingen 10 en 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013029566 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de zonale reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 4 : provincie Namen-Luxemburg type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013029568 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de zonale reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 2 : provincie Henegouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013029567 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de zonale reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 3 : provincie Luik type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013029569 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de zonale reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 1 : provincie Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013029570 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de centrale reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013029571 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029613 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2013 pub. 18/03/2014 numac 2014029174 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de toekenning of de intrekking van de hoedanigheid van topsporter, sportbelofte of trainingspartner
^