Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 september 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/09/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013029548 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2009 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor gezondheidspromotie type ministerieel besluit prom. 20/09/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013029550 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs type ministerieel besluit prom. 20/09/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014201181 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 01 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 20/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201268 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 20/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201267 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 20/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201269 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 01 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 20/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201266 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013035852 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM type besluit van de vlaamse regering prom. 20/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013035862 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekrachtiging van het toetsingskader nieuwe om te vormen en nieuwe hbo5-opleidingen, type besluit van de vlaamse regering prom. 20/09/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013205467 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs van de Artesis Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/09/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013205638 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van beschikbaarheidstoelage in het kader van de capaciteitsproblematiek binnen het basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 20/09/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013205823 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bepaling van de mobiliteitstoelage per categorie op advies van het Vlaamse Erasmuscomité

erratum

type erratum prom. 20/09/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013018432 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Bevordering bij ministerieel besluit van 17 juli 2013. - Errata
^