Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 september 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/09/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013022481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2008 houdende invoering van een forfaitaire tegemoetkoming voor de behandeling van vruchtbaarheidsstoornissen bij vrouwen type koninklijk besluit prom. 16/09/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013022482 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 21 jaar type koninklijk besluit prom. 16/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013022489 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2000 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis, voor het kalenderjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 16/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013022490 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van een bijkomende vergoeding voor de onregelmatige prestaties, voorzien in het akkoord van 4 maart 2010 dat werd ondertekend door de federale regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, en dat kadert in het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep voor de sector van de thuisverpleging en de wijkgezondheidscentra, voor het kalenderjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 16/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013022491 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis, voor het kalenderjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 16/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013022492 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van een bijkomende vergoeding voor de onregelmatige prestaties en de creatie van bijkomende tewerkstelling, voorzien in het akkoord van 4 februari 2011 en 25 februari 2011 dat werd ondertekend door de federale regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers van de federale gezondheidssectoren voor de sector van de thuisverpleging, in de wijkgezondheidscentra en de psychiatrische verzorgingstehuizen voor het kalenderjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 16/09/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013022568 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 21 jaar. - Addendum type koninklijk besluit prom. 16/09/2013 pub. 14/10/2013 numac 2013024346 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis type koninklijk besluit prom. 16/09/2013 pub. 15/01/2014 numac 2013024348 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 16/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013022493 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van een bijkomende vergoeding voor de onregelmatige prestaties en de creatie van bijkomende tewerkstelling, voorzien in het akkoord van 24 oktober 2012 dat werd ondertekend door de federale regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers van de federale gezondheidssectoren voor de sector van de thuisverpleging, in de wijkgezondheidscentra en de ambulante revalidatiecentra voor het kalenderjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 16/09/2013 pub. 09/12/2022 numac 2022034267 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Koninklijk besluit ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor rechthebbenden, jonger dan 25 jaar, en voor rechthebbenden met recht op een verhoogde tegemoetkoming. - Officieuze coördinatie in het Duits

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013003237 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 2, eerste lid, van het ministerieel besluit van 17 juni 1993 tot vaststelling van de vergoedingen van de leden van de Cel voor financiële informatieverwerking en het maximumbedrag van haar begroting type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013011483 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een effectief lid van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013024344 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende het verbod tot het op de markt brengen en het gebruiken van het product Total Clear type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 15/10/2013 numac 2013022507 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité voor advies inzake biociden, opgericht krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot oprichting van een Comité voor advies inzake biociden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013029520 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het refertedossier van de opleidingseenheid genoemd "Toegepaste farmacologie gespecialiseerd voor vroedvrouwen" gerangschikt in het niveau van het hoger paramedisch onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013029521 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Verkoopbachelor » , gerangschikt op het niveau van het economisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013029525 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Industrieel metaalbewerker » , gerangschikt op het niveau van het lager secundair onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013029524 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Socio-estheticus » , gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in internationale samenwerking » , gerangschikt op het niveau van het economisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013029522 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in scenografie » , gerangschikt op het niveau van het hoger onderwijs voor toegepaste kunsten voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013029527 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in plastische, visuele en ruimtekunsten - optie creatie van interieurs » , gerangschikt op het niveau van het hoger onderwijs voor toegepaste kunsten voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013029526 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in e-business » , gerangschikt op het niveau van het economisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013029528 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Brevet hoger onderwijs als opleider in alfabetisering » , gerangschikt op het niveau van het sociaal hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013029529 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in de bouwkunde » , gerangschikt op het niveau van het hoger onderwijs voor toegepaste kunsten voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013029530 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in modestyling » , gerangschikt op het niveau van het hoger onderwijs voor toegepaste kunsten voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1
^