Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 juli 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/07/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013011349 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 03/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013021082 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 november 2009 tot aanwijzing van de leden van de Beheerscommissie van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie als Staatsdienst met afzonderlijk beheer type ministerieel besluit prom. 03/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013204145 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging, voor de boekjaren 2013 en 2014, van de prioriteiten in de toekenning van het budget inzake persoonlijke bijstandsverlening overeenkomstig artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor de toekenning van het budget inzake de persoonlijke bijstandsverlening
^