Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 juni 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013022342 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden type koninklijk besluit prom. 27/06/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013024250 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juli 2008 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 27/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013024258 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 houdende benoeming van de voorzitter en van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Geneeskundige Commissie van Beroep type koninklijk besluit prom. 27/06/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013024282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2013 aan het permanent secretariaat van de conventie inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013003211 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en van vier controleurs bij de te Luik gevestigde proefbank voor vuurwapens type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013011358 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende aanduiding van een commissaris-revisor bij de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014341 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. 1424/165 BA/II J van 12 september 1974 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 179 op de spoorlijn nr. 167, baanvak Athus - Longwy, gelegen te Athus, ter hoogte van de kilometerpaal 215.350 type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014339 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 62 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat - Doornik, gelegen te Ligne, ter hoogte van de kilometerpaal 68.872 type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014340 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 56 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat - Doornik, gelegen te Leuze-en-Hainaut, ter hoogte van de kilometerpaal 65.186 type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014345 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 63 op de spoorlijn nr. 35 Leuven-Hasselt, gelegen te Hasselt, ter hoogte van de kilometerpaal 56.062 type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014343 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. 99131/162 van 22 februari 2000 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 106 op de spoorlijn nr. 162, baanvak Namen - Aarlen - Sterpenich , gelegen te Nassogne, ter hoogte van de kilometerpaal 122.946 type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014344 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/01759/75A/7 van 27 april 2012 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 7 op de spoorlijn nr. 75A, baanvak Moeskroen-Doornik, gelegen te Steenput, ter hoogte van de kilometerpaal 58.993 type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014342 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/9364/165 BB/II F van 9 oktober 1978 houdende de toepassing van de bepalingen van hoofdstuk II, artikel 23 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1977 op het grondgebied van het industriepark van Aubange type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014349 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 67 op de spoorlijn nr. 35 Leuven - Hasselt, gelegen te Hasselt, ter hoogte van de kilometerpaal 59.267 type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014347 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 66 op de spoorlijn nr. 35 Leuven - Hasselt, gelegen te Hasselt, ter hoogte van de kilometerpaal 58.554 type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014346 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 64 op de spoorlijn nr. 35 Leuven-Hasselt, gelegen te Hasselt, ter hoogte van de kilometerpaal 57.042 type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014348 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 66A op de spoorlijn nr. 35 Leuven - Hasselt, gelegen te Hasselt, ter hoogte van de kilometerpaal 58.815 type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014353 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 71 op de spoorlijn nr. 35 Leuven - Hasselt, gelegen te Herk-de-Stad, ter hoogte van de kilometerpaal 62.209 type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014351 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 69 op de spoorlijn nr. 35 Leuven - Hasselt, gelegen te Hasselt, ter hoogte van de kilometerpaal 60.526 type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014350 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 68 op de spoorlijn nr. 35 Leuven - Hasselt, gelegen te Hasselt, ter hoogte van de kilometerpaal 59.913 type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014352 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 70 op de spoorlijn nr. 35 Leuven - Hasselt, gelegen te Hasselt, ter hoogte van de kilometerpaal 61.115 type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014354 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 71A op de spoorlijn nr. 35 Leuven - Hasselt, gelegen te Herk-de-Stad, ter hoogte van de kilometerpaal 62.569 type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014357 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 78 op de spoorlijn nr. 35 Leuven - Hasselt, gelegen te Halen, ter hoogte van de kilometerpaal 68.537 type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014356 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 75 op de spoorlijn nr. 35 Leuven - Hasselt, gelegen te Lummen, ter hoogte van de kilometerpaal 66.486 type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014355 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 73 op de spoorlijn nr. 35 Leuven - Hasselt, gelegen te Herk-de-Stad, ter hoogte van de kilometerpaal 64.511 type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014359 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 80 op de spoorlijn nr. 35 Leuven - Hasselt, gelegen te Halen, ter hoogte van de kilometerpaal 69.579 type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014358 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 79 op de spoorlijn nr. 35 Leuven - Hasselt, gelegen te Halen, ter hoogte van de kilometerpaal 69.095 type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014361 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 82 op de spoorlijn nr. 35 Leuven - Hasselt, gelegen te Halen, ter hoogte van de kilometerpaal 71.278 type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014360 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 81 op de spoorlijn nr. 35 Leuven - Hasselt, gelegen te Halen, ter hoogte van de kilometerpaal 70.246 type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014362 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 82A op de spoorlijn nr. 35 Leuven - Hasselt, gelegen te Halen, ter hoogte van de kilometerpaal 71.891 type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013018294 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 08/07/2013 numac 2013024257 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013024263 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de orthopedische heelkunde type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013024262 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de gastro-enterologie type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013024264 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de heelkunde type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 13/11/2013 numac 2013024388 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij machtiging van handtekening wordt verleend aan de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Gezondheidszorg type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013203971 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 januari 2010 tot benoeming van de leden van de Wateradviescommissie type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013204243 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 16 naar het Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten uitzonderlijk programma UREBA en de uitvoering van de omzendbrief energetische efficiëntie 2008/2

decreet

type decreet prom. 27/06/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013203948 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de Waalse strategie inzake duurzame ontwikkeling voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 27/06/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013203949 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de Waalse strategie inzake duurzame ontwikkeling type decreet prom. 27/06/2013 pub. 30/07/2013 numac 2013204285 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verschillende bepalingen inzake landbouw, tuinbouw en aquacultuur

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/06/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013027131 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Gewestelijk psychiatrisch centrum « Les Marronniers »

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/06/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende machtiging van een herstructurering door overheveling in het secundair onderwijs georganiseerd door de provincie Henegouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/06/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013029417 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van bijlage 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2008 tot bepaling van de modellen voor de diploma's en hun toevoegsel uitgereikt door de Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/06/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029420 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/06/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afwijking, voor het schooljaar 2013-2014, van verschillende normen in het secundair onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013031584 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de bemiddelaar bij de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/06/2013 pub. 08/07/2013 numac 2013031585 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 30 mei 1991 betreffende de bemiddelingsdienst opgericht bij de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/06/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013031600 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de evaluatiecommissie belast met de evaluatie van de mandaathouders van het ministerie en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 27/06/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013031639 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/628 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende benoeming van de leden van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor welzijnszorg en gezondheid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/06/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013031738 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de aanduiding van de GIMB voor het lot 1 en het Participatiefonds voor het lot 2 als operationeel beheerders van het Brussels Waarborgfonds voor een periode van drie jaar

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/06/2013 pub. 08/07/2013 numac 2013203939 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 27/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013204050 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een certificeringsregeling voor installateurs van systemen voor energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en voor vaklui die werken i.v.m. energie-efficiëntie uitvoeren

document

type document prom. 27/06/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013204202 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor de autonome hogeschool in de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 27/06/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204201 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 19 juli 2012 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 27/06/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204203 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de basisopleiding in het kader van de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de K.M.O.'s type document prom. 27/06/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013204274 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende erkenning van het getuigschrift inzake coördinatie van culturele en socio-culturele projecten, uitgereikt door instellingen voor volwassenenonderwijs

erratum

type erratum prom. 27/06/2013 pub. 26/09/2013 numac 2013205221 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verschillende bepalingen inzake landbouw, tuinbouw en aquacultuur. - Errata
^