Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 april 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/04/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000434 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. - Duitse vertaling type wet prom. 23/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013000569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot opheffing van de opdracht van de Nationale Bank van België als centrale depositaris van protesten. - Duitse vertaling type wet prom. 23/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013009197 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot opheffing van de opdracht van de Nationale Bank van België als centrale depositaris van protesten type wet prom. 23/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013022246 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2012207319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2010 betreffende het aanvullend pensioen voor notarisbedienden gefinancierd door middel van repartitie type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 26/06/2013 numac 2013012010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 26/06/2013 numac 2013012009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 26/06/2013 numac 2013012030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie in het opbouwwerk type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 25/06/2013 numac 2013012031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 26/06/2013 numac 2013012038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013012061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het nationaal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013012088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de beroepenclassificatie en de barema's van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013012153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van het « Sociaal Fonds van de betonindustrie » in de kosten van externe opleiding type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 25/06/2013 numac 2013012151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de arbeidsduur en humanisering van de arbeid type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013012075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 25/06/2013 numac 2013012087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de uitvoering van artikel 7, § 1, van het nationaal akkoord 2011-2012 gesloten in de gewestelijke paritaire sectie Antwerpen voor de metaal-, machine- en elektrische bouw type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 25/06/2013 numac 2013012152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 26/06/2013 numac 2013012157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de brugdagen voor 2013 type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013012158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de bedienden van de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013018231 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW « Farmaka » voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 30/04/2013 numac 2013022234 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 30/04/2013 numac 2013022233 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 52, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de medische huizen type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013022247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 25/06/2013 numac 2013200271 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning door het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" van een bijzondere aanvullende vorstvergoeding type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013200306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 25/06/2013 numac 2013200336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende het sociaal akkoord 2011-2012, luik koopkracht type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 25/06/2013 numac 2013200335 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de maaltijdcheques en eco- of geschenkcheque in de subsector van de afhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 25/06/2013 numac 2013200340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013200344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013200364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de eindejaarspremie (1) type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013200365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de premies (1) type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013200382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het sectorakkoord voor de jaren 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013200471 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013200478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013200480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het sectoraal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013200806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de invoering van een brugpensioenregeling "zware beroepen" type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013201334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pelslooierijen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2009 betreffende de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013201385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013201656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013202063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van aanvullende werkloosheidsuitkeringen aan de arbeiders uit de bouwnijverheid type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 14/05/2013 numac 2013202100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1986 houdende nadere regelen betreffende de uitbetaling van het loon in giraal geld en de overdracht van of het beslag op het tegoed van de bank- of de postcheckrekening waarop het loon van de werknemer wordt overgeschreven type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 26/06/2013 numac 2013202281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2012, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013202279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het sectoraal model van jaartijd type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013202297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013202296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de spreiding van de wekelijkse arbeidsduur in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 26/06/2013 numac 2013202285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toepassingsgebieden van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten voor de provincie Vlaams Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in uitvoering van artikel 7, § 1 van het nationaal akkoord 2011-2012 van het paritair comité 111.1 en 2 type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 26/06/2013 numac 2013202283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden ingevolge werkgebrek in de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013202294 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de aanvullende financiële bijdrage van de werkgever bij tijdelijke werkloosheid voor arbeiders in de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 05/02/2014 numac 2014003041 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende uitgaven ter voorbereiding van de Antarctica Conferentie, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/04/2013 pub. 13/05/2013 numac 2013011229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 23/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013024152 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de gezondheidsinspecteurs, secretarissen van de geneeskundige commissies type ministerieel besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013031284 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanpassing van de vermenigvuldigingscoëfficiënt van het aantal toegekende groenestroomcertificaten voor fotovoltaïsche installaties type ministerieel besluit prom. 23/04/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013035455 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de registratieaanvraag van de benaming potjesvlees uit de Westhoek als Beschermde Geografische Aanduiding type ministerieel besluit prom. 23/04/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013035456 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de registratieaanvraag van de benaming Vlaamse laurier als Beschermde Geografische Aanduiding type ministerieel besluit prom. 23/04/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013203303 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende voorwaardelijke verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. Eupen als inrichtende macht van de noodopvangwoning, gelegen te 4700 Eupen, Heggenwiese 23, type ministerieel besluit prom. 23/04/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013203080 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 maart 2008 tot benoeming van de leden van de adviescommissie, vermeld in artikel 1, 9°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen type ministerieel besluit prom. 23/04/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013203301 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende voorwaardelijke verlenging van de erkenning van de VZW OIKOS als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4700 Eupen, Nispert 31 (Couvenplatz 3) type ministerieel besluit prom. 23/04/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013203304 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende voorwaardelijke verlenging van de erkenning van de VZW "Soziale Integration und Alltagshilfe " als inrichtende macht van een noodopvangwoning (gemeenschappelijke woning), gelegen te 4700 Eupen, Schilsweg 58 type ministerieel besluit prom. 23/04/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013203302 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de VZW OIKOS als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4700 Eupen, Nispert 31 (Couvenplatz 3)
^