Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 april 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2012200245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 06/05/2013 numac 2012200250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de basisbijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2012200257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, houdende akkoord van sociale vrede 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2012200262 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de jubileumdag type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2012200301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013012138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013012139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 augustus 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de vastlegging van de vorm en inhoud van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013012143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende het brugpensioen op 56 jaar en 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013012144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende het sectoraal akkoord 2011-2012 voor de personeelsleden van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013012136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor de periode 2006-2010 type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013012137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : 1. de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de regeling van ontslagbegeleiding, 2. de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de wijziging van artikel 3, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2012 betreffende een regeling van ontslagbegeleiding type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013012140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 augustus 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de zeevarenden ingeschreven op de Poollijst, zoals bedoeld in artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945 die op een "equal terms" basis tewerkgesteld zijn op commerciële zeeschepen die uitsluitend passagiers vervoeren, met een maximum van 12 passagiers type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013012147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collective arbeidsovereenkomst van 17 september 2012, gesloten in het Paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging - gewestelijke paritaire sectie Oost-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013012148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard 1) de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de beroepenclassificatie, 2) de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2010 betreffende de beroepenclassificatie type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 10/05/2013 numac 2013201867 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de wijziging van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013201864 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011 betreffende de lonen, loontoeslagen en premies type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013201865 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 10/05/2013 numac 2013201870 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de maaltijdcheques ten gunste van de uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 10/05/2013 numac 2013201871 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 1999 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 augustus 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2003 betreffende de minimum rusturen van zeelieden en shoregangers type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 augustus 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2005 betreffende de zeevarenden ingeschreven in de Pool der zeelieden en die worden tewerkgesteld op shortsea schepen die de Belgische vlag voeren type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het vormingsproject tot verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 10/05/2013 numac 2013202060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2011 betreffende het tijdskrediet in de subsector van de afhandeling op de luchthavens type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor vorming type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013202061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de tijdelijke werkloosheid voor de arbeiders in de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2008 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige arbeiders die, op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 56 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van ten minste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2011 betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 april 2008 tot vaststelling van de voorwaarden voor uitsluiting uit het toepassingsgebied van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders van de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 1993 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en de vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van getrouwheidszegels en weerverletzegels type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de invoering en de werking van de mobiele equipe type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 augustus 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de opleiding van de werknemers (1) type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de invoering van een premie voor het omkaderingspersoneel, in uitvoering van het "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector" voor de periode 2011-2015, aldaar betiteld "verhoging van de eindejaarspremie" type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de tussenkomsten voor kwaliteitsbevordering op basis van de Vlaamse intersectorale akkoorden voor de social profitsector type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2001 inzake tijdskrediet, 1/5e loopbaanvermindering, vermindering van de arbeidsprestaties en deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genoemd "Fonds 2e pijler PSC 102.09" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de syndicale premie 2012 type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen" ter financiering van de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013202243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013202242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij blootstelling aan biologische agentia op het werk, met het oog op de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidszorgsector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013011204 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en verbod van het op de markt brengen van de rugzak van het merk « Super Mario », model « Mario », waarvan de producent de firma « Together plus LTD » is type ministerieel besluit prom. 17/04/2013 pub. 06/05/2013 numac 2013011210 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van een rechtskundig assessor bij de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars en tot benoeming van een rechtskundig assessor en een plaatsvervangend rechtskundig assessor bij de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type ministerieel besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 oktober 2011 houdende aanwijzing van de sectorale overheid voor de sector elektronische communicatie, bedoeld in artikel 3, 3°, d, van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren type ministerieel besluit prom. 17/04/2013 pub. 30/04/2013 numac 2013021045 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2011 betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 17/04/2013 pub. 30/04/2013 numac 2013021046 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type ministerieel besluit prom. 17/04/2013 pub. 30/04/2013 numac 2013021047 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2003 tot aanwijzing van de leden van de gemeenschappelijke stagecommissie voor de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor het Wetenschapsbeleid type ministerieel besluit prom. 17/04/2013 pub. 30/04/2013 numac 2013021048 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2010 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Interdepartementale raad van beroep van de federale wetenschappelijke instellingen type ministerieel besluit prom. 17/04/2013 pub. 30/07/2013 numac 2013204241 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 17/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013202683 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vaststelling van de definitieve lijst voor het jaar 2011 van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren in uitvoering van artikel 3, § 4, van het koninklijk besluit van 11 oktober 2007 tot invoering van een bijkomende werkgeversbijdrage ten bate van de financiering van het betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren in uitvoering van artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact
^