Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 april 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/04/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013024193 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2013 aan het permanent secretariaat van de Commissie ter bescherming van mariene levende rijkdommen in Antarctica

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/04/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013007120 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 15/04/2013 pub. 25/06/2013 numac 2013007142 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend voorzitter bij de Commissies bevoegd inzake de invaliditeitspensioenen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers type ministerieel besluit prom. 15/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013014125 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 54 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Geraardsbergen - Zottegem, gelegen te Lierde ter hoogte van de kilometerpaal 31.942 type ministerieel besluit prom. 15/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013014126 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 56 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Geraardsbergen - Zottegem, gelegen te Lierde ter hoogte van de kilometerpaal 33.168 type ministerieel besluit prom. 15/04/2013 pub. 25/04/2013 numac 2013014124 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E, bepaalde retributies type ministerieel besluit prom. 15/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013014128 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 59 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Geraardsbergen - Zottegem, gelegen te Lierde ter hoogte van de kilometerpaal 34.616 type ministerieel besluit prom. 15/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013014127 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 57 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Geraardsbergen - Zottegem, gelegen te Lierde ter hoogte van de kilometerpaal 33.680 type ministerieel besluit prom. 15/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013014129 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 60 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Geraardsbergen - Zottegem, gelegen te Lierde ter hoogte van de kilometerpaal 35.117 type ministerieel besluit prom. 15/04/2013 pub. 29/04/2013 numac 2013014132 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 13 op de spoorlijn nr. 50, baanvak Jette-Districtsgrens, gelegen te Ganshoren, ter hoogte van de kilometerpaal 6.214 type ministerieel besluit prom. 15/04/2013 pub. 29/04/2013 numac 2013014134 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 14bis op de spoorlijn nr. 50, baanvak Jette-Districtsgrens, gelegen te Ganshoren, ter hoogte van de kilometerpaal 7.350 type ministerieel besluit prom. 15/04/2013 pub. 29/04/2013 numac 2013014133 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 14 op de spoorlijn nr. 50, baanvak Jette-Districtsgrens, gelegen te Ganshoren, ter hoogte van de kilometerpaal 6.703 type ministerieel besluit prom. 15/04/2013 pub. 29/04/2013 numac 2013014135 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 16 op de spoorlijn nr. 50, baanvak Jette-Districtsgrens, gelegen te Sint-Agatha-Berchem, ter hoogte van de kilometerpaal 7.695 type ministerieel besluit prom. 15/04/2013 pub. 14/05/2013 numac 2013014154 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 53 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Geraardsbergen-Zottegem, gelegen te Geraardsbergen ter hoogte van de kilometerpaal 30.740 type ministerieel besluit prom. 15/04/2013 pub. 25/04/2013 numac 2013024141 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Fonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten type ministerieel besluit prom. 15/04/2013 pub. 06/05/2013 numac 2013202686 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Federale Adviesraad voor ouderen type ministerieel besluit prom. 15/04/2013 pub. 04/12/2014 numac 2014014821 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C + E, D, D + E en de subcategorieën C1, C1 + E, D1, D1 + E, bepaalde retributies. - Duitse vertaling
^