Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 april 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/04/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013202087 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, vijfde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering type koninklijk besluit prom. 10/04/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013202232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 111 en 131ter van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, tot wijziging van artikel 8 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen en van artikel 12 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in het kader van de welvaartvastheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 110 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol-Hasselt, gelegen te Mol, ter hoogte van de kilometerpaal 56.567 type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013014115 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Antwerpen-Mol, gelegen te Boechout, ter hoogte van de kilometerpaal 8.372 type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013014117 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 83 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Antwerpen-Mol, gelegen te Mol, ter hoogte van de kilometerpaal 52.471 type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013014118 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 136 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol-Hasselt, gelegen te Heusden-Zolder, ter hoogte van de kilometerpaal 80.791 type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013014120 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/96295/86 van 27 april 1999 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 60 op de spoorlijn nr. 86, baanvak De Pinte-Ronse, gelegen te Oudenaarde ter hoogte van de kilometerpaal 63.303 type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013014121 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/98007/50A van 27 april 1999 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 21 op de spoorlijn nr. 50A, baanvak Gent-Sint-Pieters-Brugge, gelegen te Nevele, ter hoogte van de kilometerpaal 63.614 type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013014122 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/93088/82 van 30 maart 1994 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 21 op de spoorlijn nr. 82, baanvak Aalst-Burst, gelegen te Aalst ter hoogte van de kilometerpaal 2.093 type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013014119 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/661/59 van 20 december 2002 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 34 op de spoorlijn nr. 59, baanvak Sint-Niklaas-Lokeren, gelegen te Sint-Niklaas, ter hoogte van de kilometerpaal 25.853 type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013014123 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/1443/SI/55 van 4 januari 2007 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 55H, gelegen in het havengebied van Gent, te Gent, ter hoogte van de kilometerpaal 21.497 type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031302 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Schaerbeek Action Emploi » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031301 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Schoolinterventieteam VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031303 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « PretNet Services » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031307 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Espace social Télé-Service » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031305 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Media Actie Kuregem Stad VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013031306 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Gammes VZW als plaatselijke initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031304 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Multijobs VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031311 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Boulot » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031310 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Buurtwerk Chambéry VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031308 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Centre familial de Bruxelles » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031309 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Cenforgil Sport VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031314 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Cleaning@Home » BVBA als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031312 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de CVBA met een sociaal oogmerk « A vos Services » - Tot uw Dienst, als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031313 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de CVBA met een sociaal oogmerk « Age d'Or Services Bruxelles » als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031315 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van de hernieuwing van de erkenning van « Art du Propre » BVBA als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031316 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van de BVBA met een sociaal oogmerk « SOCCHA » als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031318 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van de CVBA « Bruxelles Installation - Partenariat et Services » als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031317 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van « Paraconstruct » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

arrest

type arrest prom. 10/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013022242 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor het jaar 2013

document

type document prom. 10/04/2013 pub. 10/06/2013 numac 2013031391 bron brussels instituut voor milieubeheer Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een van bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving
^