Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 april 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013011206 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit van toekenning van een individuele vergunning aan de NV EDF Luminus voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit op het grondgebied van de gemeenten Thuin en Ham-sur-Heure-Nalinnes voor een windmolenpark met een vermogen van 44,2 MWe

overeenkomst

type overeenkomst prom. 08/04/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013022210 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. 08/04/2013 pub. 30/04/2013 numac 2013018218 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen

erratum

type erratum prom. 08/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit van toekenning van een individuele vergunning aan de NV EDF Luminus voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit op het grondgebied van de gemeenten Thuin en Ham-sur-Heure-Nalinnes voor een winmolenpark met een vermogen van 44,2 MWe. - Erratum
^