Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 maart 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/03/2013 pub. 18/03/2013 numac 2013201142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende aanduiding binnen de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn om voorlopige voorstellen te doen inzake tuchtstraffen

decreet

type decreet prom. 08/03/2013 pub. 11/04/2013 numac 2013035311 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden type decreet prom. 08/03/2013 pub. 04/04/2013 numac 2013201992 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake de Internationale Opsporingsdienst en met de partnerschapsovereenkomst inzake de relaties tussen de Federale Archieven van de Bondsrepubliek Duitsland en de Internationale Opsporingsdienst, ondertekend in Berlijn op 9 december 2011 type decreet prom. 08/03/2013 pub. 05/04/2013 numac 2013201993 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met het verdrag tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Republiek Kroatië betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, en met de Slotakte, ondertekend in Brussel op 9 december 2011 (1)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 08/03/2013 pub. 15/04/2013 numac 2013031196 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2013/202 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 juli 2009 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/03/2013 pub. 05/04/2013 numac 2013035292 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de interdisciplinaire ouderenzorg als nieuwe opleiding van de Provinciale Hogeschool Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 08/03/2013 pub. 04/04/2013 numac 2013201991 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N75-0 Hasselt-Genk-Dilsen tussen de kilometerpunten 10.969 en 11.922 op het grondgebied van de stad Genk type besluit van de vlaamse regering prom. 08/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013202195 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme type besluit van de vlaamse regering prom. 08/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013202212 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verdeling van de trekkingsrechten uit het Stedenfonds voor het jaar 2013

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/03/2013 pub. 14/03/2013 numac 2013009118 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief betreffende bepaalde aspecten van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken
^