Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 februari 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 15/03/2013 numac 2012014553 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 23/08/2013 numac 2012014554 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen en tot wijziging van de koninklijke besluiten van 24 maart 1997, 19 juli 2000, 22 december 2003 en 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van sommige overtredingen type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013003083 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een regeringscommissaris van Begroting bij de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013011118 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de benoeming van een rechtskundige bijzitter en een eerste plaatsvervangende rechtskundige bijzitter bij de Provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Oost-Vlaanderen en bij de Provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie West-Vlaanderen en houdende het ontslag van de tweede plaatsvervangende rechtskundige bijzitter bij de Provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Antwerpen type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 25/03/2013 numac 2013018154 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in dierlijke producten type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013022110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 122 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen en tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de gelijkgestelde perioden type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013022121 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013024080 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2010 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013024099 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013024162 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Femmes et Santé » type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013024170 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Chorale royale protestante de Bruxelles » type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013024184 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « 361 degrés » type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013024185 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW Sensibilisation au Don d'Organes type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 25/08/2014 numac 2014014579 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen. - Gedeeltelijke vernietiging door de Raad van State type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 16/01/2015 numac 2014014815 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen en tot wijziging van de koninklijke besluiten van 24 maart 1997, 19 juli 2000, 22 december 2003 en 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van sommige overtredingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 16/01/2015 numac 2014014817 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 05/09/2016 numac 2016000500 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in dierlijke producten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 21/09/2016 numac 2016000551 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in dierlijke producten. - Duitse vertaling. - Erratum

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013200892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van een adviseur van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2013 pub. 10/04/2013 numac 2013029245 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie voor het mondeling en immaterieel patrimonium

erratum

type erratum prom. 27/02/2013 pub. 05/04/2013 numac 2013022183 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 122 van de wet van 28 november 2011 houdende diverse bepalingen en tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de gelijkgestelde perioden. - Erratum
^