Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 september 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/09/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012003287 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 72, § 1, zesde lid, en 74, van de Programmawet van 22 juni 2012 type koninklijk besluit prom. 27/09/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012003294 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 69, § 2, 78, en 80 van de Programmawet van 22 juni 2012

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/09/2012 pub. 10/10/2012 numac 2012024328 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/09/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012031725 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van het maximum aantal kiezers per stembureau voor de verkiezingen van de gemeenteraden van 14 oktober 2012 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/09/2012 pub. 17/10/2012 numac 2012031733 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het statuut van de reisagentschappen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 27/09/2012 pub. 05/12/2012 numac 2012031787 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2011/1269 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 28 november 2002 inzake de begeleidingsnormen in de dagcentra voor schoolgaande kinderen type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 27/09/2012 pub. 05/12/2012 numac 2012031786 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2011/1268 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 juli 2002 betreffende de erkenning van en de toelagen aan de dagcentra voor schoolgaande kinderen type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 27/09/2012 pub. 05/12/2012 numac 2012031785 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2011/1267 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 21 september 2006 betreffende de erkenning van en de toelagen aan dagcentra en verblijfscentra voor gehandicapte personen
^