Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 juli 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/07/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012009317 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een vereenvoudiging van de regels van de burgerlijke rechtspleging

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/07/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012000697 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 16/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012003215 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van de artikelen 157 tot 163 van de programmawet van 29 maart 2012 type koninklijk besluit prom. 16/07/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012011300 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 16/07/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012011299 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 16/07/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012011301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 16/07/2012 pub. 08/10/2012 numac 2012018324 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1993 tot vaststelling van het bedrag van de bijdragen bedoeld in artikel 13bis van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 16/07/2012 pub. 08/10/2012 numac 2012018325 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot bepaling van de bijdragen voor de uitvoering van de opdrachten van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten conform artikel 30, § 8, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 16/07/2012 pub. 08/10/2012 numac 2012018326 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 2009 tot uitvoering van artikel 6sexies van de wet op de geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 16/07/2012 pub. 11/02/2013 numac 2012021060 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren type koninklijk besluit prom. 16/07/2012 pub. 19/09/2012 numac 2012205151 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit **** tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 16/07/2012 pub. 30/09/2013 numac 2013000602 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012014272 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 7 op de spoorlijn nr. 115, baanvak station van Quenast-steengroeve Sagrex, gelegen te Quenast, ter hoogte van de kilometerpaal 4.704 type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012014271 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 115, baanvak station van Quenast-steengroeve Sagrex, gelegen te Quenast, ter hoogte van de kilometerpaal 4.874 type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012014275 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 119 op de spoorlijn nr. 90, baanvak Aat-Geraardsbergen, gelegen te Lessen, ter hoogte van de kilometerpaal 56.167 type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012014273 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 127 op de spoorlijn nr. 90, baanvak Aat-Geraardsbergen, gelegen te Aat, ter hoogte van de kilometerpaal 59.372 type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012014276 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 117 op de spoorlijn nr. 90, baanvak Aat-Geraardsbergen, gelegen te Lessen, ter hoogte van de kilometerpaal 55.354 type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012014274 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 122 op de spoorlijn nr. 90, baanvak Aat-Geraardsbergen, gelegen te Aat, ter hoogte van de kilometerpaal 57.716 type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012014278 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 114 op de spoorlijn nr. 90, baanvak Aat-Geraardsbergen, gelegen te Lessen, ter hoogte van de kilometerpaal 54.016 type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012014280 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 109 op de spoorlijn nr. 90, baanvak Aat-Geraardsbergen, gelegen te Lessen, ter hoogte van de kilometerpaal 52.830 type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012014277 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 115 op de spoorlijn nr. 90, baanvak Aat-Geraardsbergen, gelegen te Lessen, ter hoogte van de kilometerpaal 54.342 type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012014279 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 110 op de spoorlijn nr. 90, baanvak Aat-Geraardsbergen, gelegen te Lessen, ter hoogte van de kilometerpaal 52.982 type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012014281 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 103 op de spoorlijn nr. 90, baanvak Aat-Geraardsbergen, gelegen te Lessen, ter hoogte van de kilometerpaal 49.326 type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012014284 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 6 op de spoorlijn nr. 87, baanvak Woelingen - Y-Houraing, gelegen te Woelingen, ter hoogte van de kilometerpaal 5.390 type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012014287 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 7 op de spoorlijn nr. 87, baanvak Woelingen - Y-Houraing, gelegen te Lessenbos, ter hoogte van de kilometerpaal 6.031 type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012014288 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 6bis op de spoorlijn nr. 87, baanvak Woelingen - Y-Houraing, gelegen te Woelingen, ter hoogte van de kilometerpaal 5.750 type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012014286 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 87, baanvak Woelingen - Y-Houraing, gelegen te Woelingen, ter hoogte van de kilometerpaal 6.895 type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012014285 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 9 op de spoorlijn nr. 87, baanvak Woelingen - Y-Houraing, gelegen te Lessen, ter hoogte van de kilometerpaal 7.776 type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012014292 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 211 op de spoorlijn nr. 132, baanvak Mariembourg - Treignes, gelegen te Mariembourg, ter hoogte van de kilometerpaal 112.690 type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012014290 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 27, baanvak Berchem - Y Drabstraat, gelegen te Mortsel, ter hoogte van de kilometerpaal 41.245 type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 224 op de spoorlijn nr. 132, baanvak Mariembourg - Treignes, gelegen te Olloy-sur-Viroin, ter hoogte van de kilometerpaal 119.450 type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012014296 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 225 op de spoorlijn nr. 132, baanvak Mariembourg - Treignes, gelegen te Olloy-sur-Viroin, ter hoogte van de kilometerpaal 119.462 type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012014293 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 218 op de spoorlijn nr. 132, baanvak Mariembourg - Treignes, gelegen te Nismes, ter hoogte van de kilometerpaal 114.465 type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012014294 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 223 op de spoorlijn nr. 132, baanvak Mariembourg - Treignes, gelegen te Olloy-sur-Viroin, ter hoogte van de kilometerpaal 119.395 type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012014299 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 230 op de spoorlijn nr. 132, baanvak Mariembourg - Treignes, gelegen te Vierves, ter hoogte van de kilometerpaal 122.545 type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012014298 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 229 op de spoorlijn nr. 132, baanvak Mariembourg - Treignes, gelegen te Vierves, ter hoogte van de kilometerpaal 121.710 type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012014297 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 226 op de spoorlijn nr. 132, baanvak Mariembourg - Treignes, gelegen te Olloy-sur-Viroin, ter hoogte van de kilometerpaal 119.950 type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 27/07/2012 numac 2012035863 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de toegestane tekens voor de lijstnamen voor de lokale en provinciale verkiezingen type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 27/07/2012 numac 2012035873 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de wijze waarop de leden van de hoofdbureaus de uitbetaling van de presentiegelden aanvragen, en van de formulieren waarmee zij de presentiegelden en de reisvergoeding aanvragen type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 06/09/2012 numac 2012204751 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de diensten voor gastopvang

decreet

type decreet prom. 16/07/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012204416 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs - 2012 type decreet prom. 16/07/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012204417 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Crisisdecreet 2012
^