Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 november 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/11/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011011429 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende schrapping van inschrijving van personen die een activiteit uitoefenen van minnelijke invordering van schulden van de consument type ministerieel besluit prom. 29/11/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011011430 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 29/11/2011 pub. 25/05/2012 numac 2012035506 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap via peterschapsprojecten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/11/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011029622 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Raad van Beroep voor het niet-universitaire hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap
^