Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 november 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011000719 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot delegatie betreffende aanvragen tot afwijking van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen type ministerieel besluit prom. 09/11/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011205013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van een lid van de Commissie "Ondernemingsplannen"
^