Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 juni 2010

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/06/2010 pub. 09/07/2010 numac 2010000289 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het **** inzake de vrijstellingen van **** in het raam van de externe aanwerving voor de **** type ministerieel besluit prom. 28/06/2010 pub. 16/07/2010 numac 2010007206 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot toekenning van het erediploma van vaandeldrager type ministerieel besluit prom. 28/06/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010007221 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot toekenning van het erediploma van vaandeldrager type ministerieel besluit prom. 28/06/2010 pub. 19/07/2010 numac 2010203738 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Dottenijs type ministerieel besluit prom. 28/06/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010204739 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot verlenging van de erkenning van het gezondheidscentrum te Sankt Vith type ministerieel besluit prom. 28/06/2010 pub. 20/04/2011 numac 2011000228 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het **** inzake de vrijstellingen van **** in het raam van de externe aanwerving voor de ****. - **** vertaling

arrest

type arrest prom. 28/06/2010 pub. 27/07/2010 numac 2010022339 bron rijksdienst voor pensioenen Besluit van het Beheerscomité tot wijziging van het besluit van het Beheerscomité van 25 januari 2010 tot vaststelling van het personeelsplan 2010 voor de Rijksdienst voor Pensioenen

decreet

type decreet prom. 28/06/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010203939 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs 2010 type decreet prom. 28/06/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010204572 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste wijziging van het decreet van 3 december 2009 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/06/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010029491 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Buschauffeur » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/06/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010029492 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Vrachtwagenchauffeur » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1
^