Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 juni 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/06/2010 pub. 17/06/2010 numac 2010002040 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 604. - Koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/06/2010 pub. 23/06/2010 numac 2010009597 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de bezoldiging van de personen die bijdragen aan de vorming en de ontwikkeling van de personeelsleden van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 14/06/2010 pub. 23/08/2010 numac 2010027179 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 4 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB type ministerieel besluit prom. 14/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010203567 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van leden van de Directieraad van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid
^