Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 december 2008

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/12/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008003490 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 03/12/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008011526 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en houdende ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk « APETRA » type ministerieel besluit prom. 03/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008024508 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van experten voor de externe kwaliteitsevaluatie type ministerieel besluit prom. 03/12/2008 pub. 21/01/2009 numac 2009200087 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning of hernieuwing van de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie type ministerieel besluit prom. 03/12/2008 pub. 12/02/2009 numac 2009200473 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 03/12/2008 pub. 12/02/2009 numac 2009200476 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 50 en programma 04 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 03/12/2008 pub. 12/02/2009 numac 2009200475 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 03/12/2008 pub. 12/02/2009 numac 2009200474 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 03 van organisatieafdelingen 11 en 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 03/12/2008 pub. 12/02/2009 numac 2009200477 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 03/12/2008 pub. 12/02/2009 numac 2009200478 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 05 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 03/12/2008 pub. 12/02/2009 numac 2009200479 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 01 van organisatieafdelingen 51 en 52 en programma 02 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 03/12/2008 pub. 12/02/2009 numac 2009200480 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 51 en programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 03/12/2008 pub. 30/11/2009 numac 2009205444 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van 2 oktober 2008 tot aanwijzing van de werkende en plaatsvervangende leden van de Duitstalige Jeugdraad

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009029019 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor Architectuuronderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2008 pub. 05/02/2009 numac 2009029027 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het leren door taalbad wordt toegelaten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/12/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008002151 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 592 betreffende de geldelijke anciënniteit van de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt type omzendbrief prom. 03/12/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008002155 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 589 Eindejaarstoelage 2008 type omzendbrief prom. 03/12/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008002154 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 590 Eindejaarstoelage 2008

erratum

type erratum prom. 03/12/2008 pub. 22/01/2009 numac 2009011029 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en houdende ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk « APETRA ». - Erratum
^