Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 november 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/11/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008009964 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende regeling inzake de subsidiëring van de vereniging zonder winstoogmerk « Boeddhistische Unie van België » - « Union bouddhique belge » type koninklijk besluit prom. 20/11/2008 pub. 12/02/2009 numac 2008024515 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2006 tot uitvoering van artikel 90 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 20/11/2008 pub. 30/01/2009 numac 2009007010 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 2003 tot vaststelling van de weddenschalen voor de graden van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/11/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008009965 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit houdende regeling inzake de subsidiëring van de vereniging zonder winstoogmerk « Boeddhistische Unie van België » - « Union bouddhique belge »

decreet

type decreet prom. 20/11/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008204387 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 155 betreffende arbeidsveiligheid, op 22 juni 1981 in Genève aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie type decreet prom. 20/11/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008204388 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de wijziging in het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij milieubesluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, opgemaakt op 27 mei 2005, te Almaty type decreet prom. 20/11/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008204389 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap is overgedragen, met het Verdrag nr. 155 betreffende arbeidsveiligheid, op 22 juni 1981 in Genève aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie type decreet prom. 20/11/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008204443 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 7 november 2007 betreffende de subsidies voor investeringen in inrichtingen voor de opvang van bejaarde personen type decreet prom. 20/11/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008204444 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 29 maart 1993 betreffende de erkenning en de toekenning van toelagen aan de geïntegreerde gezondheidsverenigingen type decreet prom. 20/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008204510 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de organisatie van het medisch-sanitair vervoer type decreet prom. 20/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204544 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 11 juli 2002 houdende organisatie van het statuut van de "Société wallonne de Financement et de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises", afgekort "SOWALFIN" type decreet prom. 20/11/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008204798 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de sociale economie type decreet prom. 20/11/2008 pub. 17/03/2009 numac 2009200999 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 23 juni 2008 over de bescherming van de monumenten, kleine monumenten, ensembles en landschappen alsmede opgravingen
^