Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 oktober 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/10/2008 pub. 01/12/2008 numac 2008022628 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de samenstelling en de werking van het Technisch comité voor de pensioenen van de overheidssector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008003440 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 29/10/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008014302 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot bepaling van de beoordelingsregels van de theoretische en praktische examens met het oog op het behalen van het getuigschrift van basiskwalificatie bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E type ministerieel besluit prom. 29/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204527 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 29/10/2008 pub. 18/01/2012 numac 2012014004 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot bepaling van de beoordelingsregels van de theoretische en praktische examens met het oog op het behalen van het getuigschrift van basiskwalificatie bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E. - Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/10/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008029622 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Hogescholen
^