Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 oktober 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/10/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008022561 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 30 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/10/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008022588 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2005 betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het kader van nieuwe alternatieven in de ouderenzorg ter ondersteuning van de thuisverzorging type koninklijk besluit prom. 17/10/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008022589 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 14, e), en 20, § 1, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/10/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008024439 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024440 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « Centrum Geestelijke Gezondheidszorg van Charleroi » ter ondersteuning van het project « Part-En-Relais » type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024441 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het Medisch Sociaal Opvangcentrum van Gent inzake een project met betrekking tot de opvang opiatenafhankelijken in de eerstelijngezondheidszorg type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024443 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « Maison médicale du quartier des Arsouilles » ter ondersteuning van een project betreffende de eerstelijnsbehandeling van verslavingen, en de oprichting van een proactief zorgmodel type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024442 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW Kliniek Sint-Jozef inzake een project met betrekking tot preventief werken rond middelenmisbruik met hoge risicogroepen : kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024444 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW 'Le Comptoir' inzake een project met betrekking tot de ontwikkeling van een consultatiebureau voor verpleegkundige zorgen en van een gratis medische consultatie voor de gebruikers van Le Comptoir type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024445 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen inzake een project met betrekking tot de ontwikkeling en implementatie van een webbased leertraject type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024447 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan De Kiem inzake een project met betrekking tot het preventie- en hulpverleningsaanbod voor allochtone ouders met druggebruikende kinderen type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024451 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW Ellipse inzake een project met betrekking tot een begeleidingsdienst aan huis voor personen die een verslavingsprobleem hebben of gehad hebben type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024449 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan Medisch Sociaal Opvangcentrum Brussel inzake een project met betrekking tot de medewerking tussen FEDASIL en LAMA-MASS-Interstices CHU St.-Pierre type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024446 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de Universiteit Gent, het CHU Brugmann, het CWOA, de VZW SSPF en de VZW IPSA ter ondersteuning van een pilootproject met betrekking tot het organiseren van vormingen voor huisartsen en apothekers inzake eerstelijnsbehandeling van angst, stress en slapeloosheid en het bepalen van de plaats die benzodiazepines hierbij innemen type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024450 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het 'Maison médicale d'Ottignies Espace santé' inzake een project met betrekking tot een collectieve aanpak door micro-projecten om de sociale band tussen afhankelijke patiënten herop te bouwen type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024448 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW Free clinic inzake een project met betrekking tot een genderspecifieke werking voor vrouwen binnen de drughulpverlening type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024452 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan Prospective-Jeunesse inzake een project met betrekking tot de oprichting van een online bibliotheek gespecialiseerd in verslavingen type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024453 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW 'Réseau Hépatite C - Brussel' inzake een project met betrekking tot het aanstellen van een sociale begeleider ten voordele van de VZW réseau - hépatite c type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024454 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW De CAD Limburg inzake een project met betrekking tot « www.alcoholhulp.be » type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024455 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen inzake een project met betrekking tot de screening van riskant of problematisch middelengebruik via online 'zelftest' - vragenlijsten type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024457 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan De Sleutel inzake een project met betrekking tot op abstinentie gerichte behandeling voor drugverslaafde adolescenten op basis van contingency management type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024456 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW « Trempoline » ter ondersteuning van het project « Het ouderschap bij Trempoline. Ouder zijn en drugsverslaafde » type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024459 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus inzake een project met betrekking tot de secundaire preventie na een residentiële ontwenningsbehandeling voor jongeren type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024458 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het Medisch Sociaal Opvangcentrum van Gent inzake een project met betrekking tot klinisch casemanagement en intervisie voor hulpverleners voor drugverslaafde zwangeren en drugverslaafde ouders met jonge kinderen type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024461 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het CAT Preventiehuis inzake een project met betrekking tot kinderen van ouders met een verslavingsprobleem type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024460 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen inzake een project met betrekking tot de vroeginterventie door middel van groepswerking met jongeren die riskant of beginnend problematisch gebruiken type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 25/11/2008 numac 2008024476 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204519 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 05 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 09/02/2009 numac 2009024015 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « Nationale Coalitie tegen Tabak » inzake een project met betrekking tot de werelddag zonder tabak - 31 mei type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009024014 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « Tabaksontwenningsinstituut van de Vrienden van het Bordet Instituut » inzake een project met betrekking tot een programma ter ondersteuning van tabaksontwenning in de beroepsomgeving type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 09/02/2009 numac 2009024018 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « Belgische Stichting tegen Kanker » inzake een project met betrekking tot het functioneren van de tabakstoplijn type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009024019 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan « Wereldgezondheidsorganisatie » voor de bijdrage van België aan de Kaderovereenkomst over tabaksbeheersing type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 09/02/2009 numac 2009024017 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « Stichting tegen Kanker » inzake een project met betrekking tot de evaluatie van het rookgedrag in Belgïe in 2008 type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 09/02/2009 numac 2009024016 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan « BELTA » inzake een project met betrekking tot een campagne voor tabaksontwenning bij zwangere vrouwen en hun partner type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009024022 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het Centrum Wetenschappelijke Ontwikkeling voor Apothekers inzake een project met betrekking tot de bestrijding van het tabaksgebruik : voortgezette acties van apothekers type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 09/02/2009 numac 2009024021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan « BELTA » inzake een project met betrekking tot het Belgisch netwerk van rookvrije ziekenhuizen type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 09/02/2009 numac 2009024023 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan « FARES » inzake een project met betrekking tot de sensibilisering voor de kwalijke gevolgen van roken in het kader van de « Beau Vélo de Ravel » type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 09/02/2009 numac 2009024020 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan « BELTA » inzake een project met betrekking tot het Postgraduaat in de tabakologie 2008/2009 type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 09/02/2009 numac 2009024024 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan « FARES » inzake een project met betrekking tot Sport & tabak : groepen om te stoppen met roken of om simpelweg na te denken over het gebruik

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008036283 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bijdrage van de besturen in de uitgaven die verbonden zijn aan de gewestelijk ontvangers type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2008 pub. 04/12/2008 numac 2008036351 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden, de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie, de indeling van leergebieden en studiegebieden in opleidingen en de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008036377 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008203979 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2008 pub. 13/11/2008 numac 2008203972 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende een aanvullende subsidie voor de verenigingssportbeleidsplannen in de randgemeenten ter uitvoering van artikel 8 van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2008 pub. 21/11/2008 numac 2008204086 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de pakketten van digitale frequenties die zullen worden vrijgegeven tijdens een eerste vergelijkende toets voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijhorende zendvergunningen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008204563 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2008 pub. 15/01/2009 numac 2008204814 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer van het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs
^