Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 oktober 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/10/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008000724 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 12/10/2008 pub. 14/01/2009 numac 2008000966 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorafname op het verkeersveiligheidsfonds van een bedrag voor de projecten van de geïntegreerde politie type koninklijk besluit prom. 12/10/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008001042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/10/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/10/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008003426 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 12/10/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008009878 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de effectieve en plaatsvervangende assessoren in strafuitvoeringszaken bij de rechtbanken van eerste aanleg ter zetel van de hoven van beroep type koninklijk besluit prom. 12/10/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008013266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot regeling van de uitbetaling van de onderbrekingstoelage, bedoeld in artikel 3, § 3bis, van de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen type koninklijk besluit prom. 12/10/2008 pub. 11/03/2009 numac 2009000157 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorafname op het verkeersveiligheidsfonds van een bedrag voor de projecten van de geïntegreerde politie. - Duitse vertaling
^