Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 1 december 2007

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/12/2007 pub. 08/01/2008 numac 2007031549 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot toekenning van een afwijking van de ordonnantie van 29 augustus 1991 betreffende de bescherming van de wilde fauna en betreffende de jacht type ministerieel besluit prom. 01/12/2007 pub. 15/01/2008 numac 2007031551 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot toekenning van een afwijking van de ordonnantie van 29 augustus 1991 betreffende de bescherming van de wilde fauna en betreffende de jacht

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/12/2007 pub. 04/01/2008 numac 2007031550 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de subsidiëring van de gemeenten voor de sterilisatie van zwerfkatten
^