Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 september 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/09/2007 pub. 08/10/2007 numac 2007011455 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de taksen en bijkomende taksen inzake uitvindingsoctrooien en inzake aanvullende beschermingscertificaten type koninklijk besluit prom. 24/09/2007 pub. 24/06/2008 numac 2008000497 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de taksen en bijkomende taksen inzake uitvindingsoctrooien en inzake aanvullende beschermingscertificaten. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007023357 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende inrichting van de comptabiliteit van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie
^