Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 september 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/09/2007 pub. 10/10/2007 numac 2007000867 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Damburgstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 23/09/2007 pub. 09/10/2007 numac 2007012529 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2007 tot uitvoering van hoofdstuk II, artikel 4, §§ 1 en 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001 betreffende het nationaal akkoord 2001-2002 (1)

erratum

type erratum prom. 23/09/2007 pub. 05/11/2007 numac 2007012715 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2002 tot uitvoering van hoofdstuk II, artikel 4, §§ 1 en 5, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001 betreffende het nationaal akkoord 2001-2002 . - Erratum
^