Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 augustus 2007

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007011446 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de bekendmaking van de sociale maximumprijs van toepassing op de periode vanaf 1 augustus 2007 tot en met 31 januari 2008 voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie type ministerieel besluit prom. 27/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007011447 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op de periode vanaf 1 augustus 2007 tot en met 31 januari 2008 voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie type ministerieel besluit prom. 27/08/2007 pub. 24/09/2007 numac 2007011457 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 41 houdende erkenning en bevestigiging van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/08/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007029289 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de Regeringscommissarissen bij de Hogescholen en van de afgevaardigden van de Regering bij de hogere kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/08/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007029293 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2005 betreffende de bevoegdheidsdelegaties voor de Vaste uitgaven van de Kabinetten van de Franse Gemeenschap voor de Vaste Bijstandsdienst inzake administratieve en geldelijke aangelegenheden van de Kabinetten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/08/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007029303 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Regeringscommissaris van de Franse Gemeenschap bij de "Université de Liège", het "Centre hospitalier universitaire de Liège" en de "Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux"

document

type document prom. 27/08/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007000794 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Akte tot wijziging van de akte van 24 januari 2006 tot oprichting van de « Commissie onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden »
^