Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 augustus 2007

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/08/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007203110 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 22/08/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007203111 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/08/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007002163 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening
^