Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 juli 2007

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/07/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007003396 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 30/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007021099 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot de vaste collecties van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen alsook de tarieven van de bijbehorende activiteiten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/07/2007 pub. 16/08/2007 numac 2007029188 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de arrondissementsraden voor hulpverlening aan de jeugd

erratum

type erratum prom. 30/07/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007011450 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot de vaste collecties van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen alsook de tarieven van de bijbehorende activiteiten. - Erratum type erratum prom. 30/07/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007029325 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de arrondissementsraden voor hulpverlening aan de jeugd. - Errata

document

type document prom. 30/07/2007 pub. 17/08/2007 numac 2007014263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Beslissing nr. D-2007-2-S betreffende de klacht ingediend door de spoorwegonderneming Dillen & Le Jeune Cargo NV aangaande het verzuim vanwege de N.M.B.S. om de goedkeuring van de veiligheidsinstantie te vragen voor vrijstellingen van cursussen voor de spoorwegondernemingen CFL, SNCF en Railion, in het kader van de certificering van hun kandidaat-treinbestuurders
^