Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 juli 2007

Snelle toegang:

arrest

type arrest prom. 24/07/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007003394 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en in België een geregistreerd bijkantoor hebben type arrest prom. 24/07/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007003395 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren
^