Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 juli 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/07/2007 pub. 27/07/2007 numac 2007012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het bijzonder comité bedoeld in artikel 28, § 2, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 18/07/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007012330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 november 2008, 15 augustus 2009, 1 november 2009, 1 mei 2010, 15 augustus 2010 en 25 december 2010 (1) type koninklijk besluit prom. 18/07/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007012333 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19septies van 31 mei 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19ter van 5 maart 1991 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 van 26 maart 1975 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers type koninklijk besluit prom. 18/07/2007 pub. 09/08/2007 numac 2007012334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/07/2007 pub. 20/08/2007 numac 2007011408 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in het raam van de evaluatiecyclus type ministerieel besluit prom. 18/07/2007 pub. 20/08/2007 numac 2007011409 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de raad van beroep bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in het raam van de evaluatiecyclus type ministerieel besluit prom. 18/07/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007023169 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit genomen in toepassing van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot uitvoering van artikel 289 van de programmawet van 27 december 2006 type ministerieel besluit prom. 18/07/2007 pub. 20/08/2007 numac 2007023216 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de « Cercle de Philosophie et Lettres » voor de organisatie van een projectweek rond gezonde voeding
^