Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 juli 2007

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/07/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007023142 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/07/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007023153 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot samenstelling van het Directiecomité van de Pensioendienst voor de Overheidssector type ministerieel besluit prom. 11/07/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007023152 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/07/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007023154 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot vastlegging van de te gebruiken methodes voor de viro-inactivatie van het bevroren menselijk plasma
^