Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 juli 2007

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007011378 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031316 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid van de heer Eric Leys, assistent type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/07/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007031523 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juni 1993 tot bepaling van de publiekrechtelijke rechtspersonen voor wie de stedenbouwkundige vergunningen, de verkavelingsvergunningen en de stedenbouwkundige attesten worden afgeleverd door de gemachtigde ambtenaar

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 05/07/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007033059 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van verschillende statutaire bepalingen betreffende het personeel van het Ministerie en van bepaalde paragemeenschappelijke inrichtingen van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 05/07/2007 pub. 25/10/2007 numac 2007033071 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 20 december 1995 tot uitvoering van het decreet van 17 juli 1995 betreffende het inschrijvings- en het schoolgeld in het onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007202339 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 22 december 2005 tot uitvoering van het decreet van 1 april 2004 betreffende het geïntegreerd stelsel inzake socio-professionele inschakeling type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007202338 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 januari 2005 tot benoeming van de Regeringscommissarissen binnen de vijf openbare maatschappijen voor het beheer van de schoolgebouwen van het door de overheid ingerichte onderwijs, alsmede van de bestuurders die er het Waalse Gewest vertegenwoordigen type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007202347 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 november 2003 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes" type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2007 pub. 09/08/2007 numac 2007202473 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende tijdelijke afwijking van Hoofdstuk VI van Titel III van Boek I van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007202501 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2007 pub. 17/08/2007 numac 2007202542 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale en sectorale voorwaarden voor het houden van runderen van zes maanden en meer type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2007 pub. 17/08/2007 numac 2007202543 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale en sectorale voorwaarden voor het houden van schaap- en geitachtigen type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2007 pub. 17/08/2007 numac 2007202544 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale en sectorale voorwaarden voor het houden van fokkalveren die ouder dan twee weken en jonger dan zes maanden zijn, met uitzondering van zuigkalveren type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2007 pub. 22/08/2007 numac 2007202563 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, ter uitvoering van artikel L1315-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/07/2007 pub. 26/09/2007 numac 2007027125 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële omzendbrief betreffende de overtredingen en de straffen inzake stedenbouw

bericht

type bericht prom. 05/07/2007 pub. 25/07/2007 numac 2007027101 bron ministerie van het waalse gewest Voorlopige administratieve cel voor het beheer van de Waalse fiscaliteit. - Bedrag van het kijk- en luistergeld dat geïnd dient te worden voor de periodes die in de loop van het jaar 2008 beginnen. - Bericht type bericht prom. 05/07/2007 pub. 24/07/2007 numac 2007202400 bron ministerie van het waalse gewest Tijdelijke administratieve cel voor het beheer van de Waalse fiscaliteit Belasting op de afgedankte bedrijfsruimten. - Bericht
^